Текущее время: 02 июн 2020, 00:06


На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему Ответить на тему
Предыдущая тема :: Следующая тема 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 15:07 
Активный участник
Активный участник
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2014, 22:02
Сообщений: 789
Skype: -
Что касается остеопатического самомассажа.
Руками лучше на себе самом ничего не далать, велик риск уйти в ложное ощущение происходящих внутри процессов,( визуализация объекта действия) и тогда вы сами начнете навязывать то, что хотите, и ваш разум в это поверит и вы начнете это ощущать. Результат будет болезненным.
В текстах об этом хорошо написано.
Есть другая методика, внутреннее созерцания, надо только делать так, как написано, и далее будете ощущать то, что написано.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 19:22 
Активный участник
Активный участник
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2014, 22:02
Сообщений: 789
Skype: -
Это словарь БКРС можете переводить в нем https://bkrs.info/
Но лучше загрузить программу GoldenDict, и загрузить в неё словари БКРС https://bkrs.info/p47
Это вам сэкономит очень много времени. Подводите курсор к знаку и будет всплывать окно со всеми значениями знака.
Где-то после 10 уроков можете начать переводить простые предложения. Для этого возьмите
Хуайнаньцзы в переводе Померанцевой. Это прямой перевод. 3я глава посвящена китайской астрологии. Можете брать китайские предложения и пробовать их переводить, сверяя правильность с переводом Померанцевой. Знания 3 главы вам пригодятся при переводе киноварных текстов и сильно облегчат жизнь.
Китайский текст этой главы ниже. Сочетайте приятное с полезным.
Сможете перевести это, тогда сможете и перевести тексты от Чжун ли цюань и Люй дун биня, 1 и 2 патриарха даосского олимпа.
Текст не сложный, понятный, без навороченных оборотов.

天墬未形,馮馮翼翼,洞洞灟灟,故曰太昭。道始于虛霩,虛霩生宇宙,宇宙生氣。氣有涯垠,清陽者薄靡而為天,重濁者凝滯而為地。清妙之合專易,重濁之凝竭難,故天先成而地後定。天地之襲精為陰陽,陰陽之專精為四時,四時之散精為萬物。積陽之熱氣生火,火氣之精者為日;積陰之寒氣為水,水氣之精者為月。日月之淫為精者為星辰。天受日月星辰,地受水潦塵埃。昔者共工與顓頊爭為帝,怒而觸不周之山,天柱折,地維絕。天傾西北,故日月星辰移焉;地不滿東南,故水潦塵埃歸焉。天道曰圓,地道曰方。方者主幽,圓者主明。明者,吐氣者也,是故火曰外景;幽者,含氣者也,是故水曰內景。吐氣者施,含氣者化,是故陽施陰化。天之偏氣,怒者為風;地之含氣,和者為雨。陰陽相薄,感而為雷,激而為霆,亂而為霧。陽氣勝則散而為雨露,陰氣勝則凝而為霜雪。毛羽者,飛行之類也,故屬於陽。介鱗者,蟄伏之類也,故屬於陰。日者,陽之主也,是故春夏則群獸除,日至而麋鹿解。月者,陰之宗也,是以月虛而魚腦減,月死而蠃蛖膲。火上蕁,水下流,故鳥飛而高,魚動而下。物類相動,本標相應,故陽燧見日則燃而為火,方諸見月則津而為水,虎嘯而谷風至,龍舉而景雲屬,麒麟鬥而日月食,鯨魚死而彗星出,蠶珥絲而商弦絕,賁星墜而勃海決。人主之情,上通于天,故誅暴則多飄風,枉法令則多蟲螟,殺不辜則國赤地,令不收則多淫雨。四時者,天之吏也;日月者,天之使也;星辰者,天之期也;虹蜺彗星者,天之忌也。天有九野,九千九百九十九隅,去地五億萬里,五星,八風,二十八宿,五官,六府,紫宮,太微,軒轅,咸池,四守,天阿。何謂九野?中央曰鈞天,其星角、亢、氐。東方曰蒼天,其星房、心、尾。東北曰變天,其星箕、斗、牽牛。北方曰玄天,其星須女、虛、危、營室。西北方曰幽天,其星東壁、奎、婁。西方曰顥天,其星胃、昴、畢。西南方曰朱天,其星觜嶲、參、東井。南方曰炎天,其星輿鬼、柳、七星。東南方曰陽天,其星張、翼、軫。何謂五星?東方,木也,其帝太皞,其佐句芒,執規而治春。其神為歲星,其獸蒼龍,其音角,其日甲乙。南方,火也,其帝炎帝,其佐朱明,執衡而治夏。其神為熒惑,其獸朱鳥,其音徵,其日丙丁。中央,土也,其帝黃帝,其佐后土,執繩而制四方。其神為鎮星,其獸黃龍,其音宮,其日戊己。西方,金也,其帝少昊,其佐蓐收,執矩而治秋。其神為太白,其獸白虎,其音商,其日庚辛。北方,水也,其帝顓頊,其佐玄冥,執權而治冬。其神為辰星,其獸玄武,其音羽,其日壬癸。太陰在四仲,則歲星行三宿;太陰在四鉤,則歲星行二宿。二八十六,三四十二,故十二歲而行二十八宿。日行十二分度之,歲行三十度十六分度之七,十二歲而周。熒惑常以十月入太微,受制而出行列宿,司無道之國,為亂為賊,為疾為喪,為饑為兵,出入無常,辯變其色,時見時匿。鎮星以甲寅元始建斗,歲鎮行一宿,當居而弗居,其國亡土;未當居而居之,其國益地,歲熟。日行二十八分度之一,歲行十三度百一十二分度之五,二十八歲而周。太白元始以正月建寅,與熒惑晨出東方,二百四十日而入,入百二十日而夕出西方,二百四十日而入,入三十五日而復出東方。出以辰戌,入以丑未。當出而不出,未當入而入,天下偃兵;當入而不入,當出而不出,天下興兵。辰星正四時,常以二月春分效奎、婁,以五月夏至效東井、輿鬼,以八月秋分效角、亢,以十一月冬至效斗、牽牛。出以辰戌,入以丑未,出二旬而入。晨候之東方,夕候之西方。一時不出,其時不和;四時不出,天下大飢。何謂八風?距日冬至四十五日條風至,條風至四十五日明庶風至,明庶風至四十五日清明風至,清明風至四十五日景風至,景風至四十五日涼風至,涼風至四十五日閶闔風至,閶闔風至四十五日不周風至,不周風至四十五日廣莫風至。條風至則出輕繫,去稽留。明庶風至則正封疆,修田疇。清明風至則出幣帛,使諸侯。景風至則爵有位,賞有功。涼風至則報地德,祀四郊。閶闔風至則收縣垂,琴瑟不張。不周風至則修宮室,繕邊城。廣莫風至則閉關梁,決刑罰。何謂五官?東方為田,南方為司馬,西方為理,北方為司空,中央為都。何謂六府?子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥是也。太微者,太一之庭也。紫宮者,太一之居也。軒轅者,帝妃之舍也。咸池者,水魚之囿也。天阿者,群神之闕也。四宮者,所以為司賞罰。太微者主朱雀,紫宮執斗而左旋,日行一度,以周於天。日冬至峻狼之山,日移一度,凡行百八十二度八分度之五,而夏至牛首之山。反覆三百六十五度四分度之一而成一歲,天一元始,正月建寅,日月俱入營室五度。天一以始建七十六歲,日月復以正月入營室五度無餘分,名曰一紀。凡二十紀,一千五百二十歲大終,日月星辰復始甲寅元。日行一度,而歲有奇四分度之一,故四歲而積千四百六十一日而復合,故舍八十歲而復故曰。子午、卯酉為二繩,丑寅、辰巳、未申、戌亥為四鉤。東北為報德之維也,西南為背陽之維,東南為常羊之維,西北為蹄通之維。日冬至則斗北中繩,陰氣極,陽氣萌,故曰冬至為德。日夏至則斗南中繩,陽氣極,陰氣萌,故曰夏至為刑。陰氣極,則北至北極,下至黃泉,故不可以鑿地穿井。萬物閉藏,蟄蟲首穴,故曰德在室。陽氣極,則南至南極,上至朱天,故不可以夷丘上屋。萬物蕃息,五穀兆長,故曰德在野。日冬至則水從之,日夏至則火從之,故五月火正而水漏,十一月水正而陰勝。陽氣為火,陰氣為水。水勝故夏至溼,火勝故冬至燥。燥故炭輕,溼故炭重。日冬至,井水盛,盆水溢,羊脫毛,麋角解,鵲始巢;八尺之修,日中而景丈三尺。日夏至而流黃澤,石精出,蟬始鳴,半夏生,鶫劲不食駒犢,鷙鳥不搏黃口;八尺之景,脩徑尺五寸。景脩則陰氣勝,景短則陽氣勝。陰氣勝則為水,陽氣勝則為旱。陰陽刑德有七舍。何謂七舍?室、堂、庭、門、巷、術、野。十二月德居室三十日,先日至十五日,後日至十五日,而徙所居各三十日。德在室則刑在野,德在堂則刑在術,德在庭則刑在巷,陰陽相德則刑德合門。八月、二月,陰陽氣均,日夜分平,故曰刑德合門。德南則生,刑南則殺,故曰二月會而萬物生,八月會而草木死。兩維之間,九十一度十六分度之五而升,日行一度,十五日為一節,以生二十四時之變。斗指子則冬至,音比黃鐘;加十五日指癸則小寒,音比應鐘;加十五日指丑則大寒,音比無射;加十五日指報德之維,則越陰在地,故曰距日冬至四十六日而立春,陽氣凍解,音比南呂;加十五日指寅則雨水,音比夷則;加十五日指甲則雷驚蟄,音比林鐘;加十五日指卯中繩,故曰春分則雷行,音比蕤賓;加十五日指乙則清明風至,音比仲呂;加十五日指辰則穀雨,音比姑洗;加十五日指常羊之維則春分盡,故曰有四十六日而立夏,大風濟,音比夾鐘;加十五日指巳則小滿,音比太蔟;加十五日指丙則芒種,音比大呂;加十五日指午則陽氣極,故曰有四十六日而夏至,音比黃鐘;加十五日指丁則小暑,音比大呂;加十五日指未則大暑,音比太蔟;加十五日指背陽之維則夏分盡,故曰有四十六日而立秋,涼風至,音比夾鐘;加十五日指申則處暑,音比姑洗;加十五日指庚則白露降,音比仲呂;加十五日指酉中繩,故曰秋分雷戒,蟄蟲北鄉,音比蕤賓;加十五日指辛則寒露,音比林鐘;加十五日指戌則霜降,音比夷則;加十五日指蹄通之維則秋分盡,故曰有四十六日而立冬,草木畢死,音比南呂;加十五日指亥則小雪,音比無射;加十五日指壬則大雪,音比應鐘;加十五日指子。故曰:陽生於子,陰生於午。陽生於子,故十一月日冬至,鵲始加巢,人氣鍾首。陰生於午,故五月為小刑,薺麥亭歷枯,冬生草木必死。斗杓為小歲,正月建寅,月從左行十二辰。咸池為太歲,二月建卯,月從右行四仲,終而復始。太歲迎者辱,背者強,左者衰,右者昌,小歲東南則生,西北則殺,不可迎也,而可背也,不可左也,而可右也,其此之謂也。大時者,咸池也;小時者,月建也。天維建元,常以寅始起,右徙一歲而移,十二歲而大周天,終而復始。淮南元年冬,太一在丙子,冬至甲午,立春丙子。二陰一陽成氣二,二陽一陰成氣三,合氣而為音,合陰而為陽,合陽而為律,故曰五音六律。音自倍而為日,律自倍而為辰,故日十而辰十二。月日行十三度七十六分度之二十六,二十九日九百四十分日之四百九十九而為月,而以十二月為歲。歲有餘十日九百四十分日之八百二十七,故十九歲而七閏。日冬至子午,夏至卯酉,冬至加三日,則夏至之日也。歲遷六日,終而復始。壬午冬至,甲子受制,木用事,火煙青。七十二日丙子受制,火用事,火煙赤。七十二日戊子受制,土用事,火煙黃。七十二日庚子受制,金用事,火煙白。七十二日壬子受制,水用事,火煙黑。七十二日而歲終,庚子受制。歲遷六日,以數推之,七十歲而復至甲子。甲子受制則行柔惠,挺群禁,開闔扇,通障塞,毋伐木。丙子受制則舉賢良,賞有功,立封侯,出貨財。戊子受制則養老鰥寡,行糦鬻,施恩澤。庚子受制則繕牆垣,修城郭,審群禁,飾兵甲,儆百官,誅不法。壬子受制則閉門閭,大搜客,斷刑罰,殺當罪,息關梁,禁外徙。甲子氣燥濁,丙子氣燥陽,戊子氣溼濁,庚子氣燥寒,壬子氣清寒。丙子干甲子,蟄蟲早出,故雷早行。戊子干甲子,胎夭卵毈,鳥蟲多傷。庚子干甲子,有兵。壬子干甲子,春有霜。戊子干丙子,霆。庚子干丙子,夷。壬子干丙子,雹。甲子干丙子,地動。庚子干戊子,五穀有殃。壬子干戊子,夏寒雨霜。甲子干戊子,介蟲不為。丙子干戊子,大旱,眾封熯。壬子干庚子,大剛,魚不為。甲子干庚子,草木再死再生。丙子干庚子,草木復榮。戊子干庚子,歲或存或亡。甲子干壬子,冬乃不藏。丙子干壬子,星隊。戊子干壬子,蟄蟲冬出其鄉。庚子干壬子,冬雷其鄉。季春三月,豐隆乃出,以將其雨。至秋三月,地氣不藏,乃收其殺,百蟲蟄伏,靜居閉戶,青女乃出,以降霜雪。行十二時之氣,以至于仲春二月之夕,乃收其藏而閉其寒,女夷鼓歌,以司天和,以長百穀禽鳥草木。孟夏之月,以熟穀禾,雄鳩長鳴,為帝候歲。是故天不發其陰,則萬物不生;地不發其陽,則萬物不成。天圓地方,道在中央。日為德,月為刑。月歸而萬物死,日至而萬物生。遠山則山氣藏,遠水則水蟲蟄,遠木則木葉槁。日五日不見,失其位也,聖人不與也。日出于暘谷,浴于咸池,拂于扶桑,是謂晨明。登于扶桑,爰始將行,是謂朏明。至于曲阿,是謂旦明。至于曾泉,是謂蚤食。至于桑野,是謂晏食。至于衡陽,是謂隅中。至于昆吾,是謂正中。至于鳥次,是謂小還。至于悲谷,是謂餔時。至于女紀,是謂大還。至于淵虞,是謂高舂。至于連石,是謂下舂。至于悲泉,爰止其女,爰息其馬,是謂縣車。至于虞淵,是謂黃昏。至于蒙谷,是謂定昏。日入于虞淵之汜,曙于蒙谷之浦,行九州七舍,有五億萬七千三百九里,禹以為朝、晝、昏、夜。夏日至則陰乘陽,是以萬物就而死;冬日至則陽乘陰,是以萬物仰而生。晝者陽之分,夜者陰之分,是以陽氣勝則日修而夜短,陰氣勝則日短而夜修。帝張四維,運之以斗,月徙一辰,復反其所。正月指寅,十二月指丑,一歲而匝,終而復始。指寅,則萬物螾螾也,律受太蔟。太蔟者,蔟而未出也。指卯,卯則茂茂然,律受夾鐘。夾鐘者,種始莢也。指辰,辰則振之也,律受姑洗。姑洗者,陳去而新來也。指巳,巳則生已定也,律受仲呂。仲呂者,中充大也。指午,午者,忤也,律受蕤賓。蕤賓者,安而服也。指未,未,昧也,律受林鐘。林鐘者,引而止也。指申,申者,呻之也,律受夷則。夷則者,易其則也,德以去矣。指酉,酉者,飽也,律受南呂。南呂者,任包大也。指戌,戌者,滅也,律受無射。無射,入無厭也。指亥,亥者,閡也,律受應鐘。應鐘者,應其鐘也。指子,子者,茲也,律受黃鐘。黃鐘者,鐘已黃也。指丑,丑者,紐也,律受大呂。大呂者,旅旅而去也。其加卯酉,則陰陽分,日夜平矣。故曰規生矩殺,衡長權藏,繩居中央,為四時根。道曰規,始於一,一而不生,故分而為陰陽,陰陽合和而萬物生,故曰「一生二,二生三,三生萬物」。天地三月而為一時,故祭祀三飯以為禮,喪紀三踊以為節,兵重三罕以為制。以三參物,三三如九,故黃鐘之律九寸而宮音調。因而九之,九九八十一,故黃鐘之數立焉。黃者,土德之色;鐘者,氣之所種也。日冬至德氣為土,土色黃,故曰黃鐘。律之數六,分為雌雄,故曰十二鐘,以副十二月。十二各以三成,故置一而十一,三之,為積分十七萬七千一百四十七,黃鐘大數立焉。凡十二律,黃鐘為宮,太蔟為商,姑洗為角,林鐘為徵,南呂為羽。物以三成,音以五立,三與五如八,故卵生者八竅。律之初生也,寫鳳之音,故音以八生。黃鐘為宮,宮者,音之君也,故黃鐘位子,其數八十一,主十一月,下生林鐘。林鐘之數五十四,主六月,上生太蔟。太蔟之數七十二,主正月,下生南呂。南呂之數四十八,主八月,上生姑洗。姑洗之數六十四,主三月,下生應鐘。應鐘之數四十二,主十月,上生蕤賓。蕤賓之數五十七,主五月,上生大呂。大呂之數七十六,主十二月,下生夷則。夷則之數五十一,主七月,上生夾鐘。夾鐘之數六十八,主二月,下生無射。無射之數四十五,主九月,上生仲呂。仲呂之數六十,主四月,極不生。徵生宮,宮生商,商生羽,羽生角,角生姑洗,姑洗生應鐘,比于正音,故為和。應鐘生蕤賓,不比正音,故為繆。日冬至,音比林鐘,浸以濁。日夏至,音比黃鐘,浸以清。以十二律應二十四時之變,甲子,仲呂之徵也;丙子,夾鐘之羽也;戊子,黃鐘之宮也;庚子,無射之商也;壬子,夷則之角也。古之為度量輕重,生乎天道。黃鐘之律脩九寸,物以三生,三九二十七,故幅廣二尺七寸。音以八相生,故人脩八尺,尋自倍,故八尺而為尋。有形則有聲,音之數五,以五乘八,五八四十,故四丈而為匹。匹者,中人之度也。一匹而為制。秋分蔈定,蔈定而禾熟。律之數十二,故十二蔈而當一粟,十二粟而當一寸。律以當辰,音以當日,日之數十,故十寸而為尺,十尺而為丈。其以為量,十二粟而當一分,十二分而當一銖,十二銖而當半兩。衡有左右,因倍之,故二十四銖為一兩。天有四時,以成一歲,因而四之,四四十六,故十六兩而為一觔。三月而為一時,三十日為一月,故三十觔為一鈞。四時而為一歲,故四鈞為一石。其以為音也,一律而生五音,十二律而為六十音,因而六之,六六三十六,故三百六十音以當一歲之日。故律曆之數,天地之道也。下生者倍,以三除之;上生者四,以三除之。太陰元始建于甲寅,一終而建甲戌,二終而建甲午,三終而復得甲寅之元。歲徙一辰,立春之後,得其辰而遷其所順,前三後五,百事可舉。太陰所建,蟄蟲首穴而處,鵲巢鄉而為戶。太陰在寅,朱鳥在卯,勾陳在子,玄武在戌,白虎在酉,蒼龍在辰。寅為建,卯為除,辰為滿,巳為平,主生;午為定,未為執,主陷;申為破,主衡;酉為危,主杓;戌為成,主少德;亥為收,主大德;子為開,主太歲;丑為閉,主太陰。太陰在寅,歲名曰攝提格,其雄為歲星,舍斗、牽牛,以十一月與之晨出東方,東井、輿鬼為對。太陰在卯,歲名曰單閼,歲星舍須女、虛、危,以十二月與之晨出東方,柳、七星、張為對。太陰在辰,歲名曰執除,歲星舍營室、東壁,以正月與之晨出東方,翼、軫為對。太陰在巳,歲名曰大荒落,歲星舍奎、婁,以二月與之晨出東方,角、亢為對。太陰在午,歲名曰敦牂,歲星舍胃、昴、畢,以三月與之晨出東方,氐、房、心為對。太陰在未,歲名曰協洽,歲星舍觜嶲、參,以四月與之晨出東方,尾、箕為對。太陰在申,歲名曰涒灘,歲星舍東井、輿鬼,以五月與之晨出東方,斗、牽牛為對。太陰在酉,歲名曰作鄂,歲星舍柳、七星、張,以六月與之晨出東方,須女、虛、危為對。太陰在戌,歲名曰閹茂,歲星舍翼、軫,以七月與之晨出東方,營室、東壁為對。太陰在亥,歲名曰大淵獻,歲星舍角、亢,以八月與之晨出東方、奎、婁為對。太陰在子,歲名曰困敦,歲星舍氐、房、心,以九月與之晨出東方,胃、昴、畢為對。太陰在丑,歲名曰赤奮若,歲星舍尾、箕,以十月與之晨出東方,觜嶲、參為對。太陰在甲子,刑德合東方宮,常徙所不勝,合四歲而離,離十六歲而復合。所以離者,刑不得入中宮,而徙於木。太陰所居,日德,辰為刑。德,綱日自倍因,柔日徙所不勝。刑,水辰之木,木辰之水,金、火立其處。凡徙諸神,朱鳥在太陰前一,鉤陳在後三,玄武在前五,白虎在後六,虛星乘鉤陳而天地襲矣。凡日,甲剛乙柔,丙剛丁柔,以至于癸。木生于亥,壯于卯,死于未,三辰皆木也。火生于寅,壯于午,死于戌,三辰皆火也。土生于午,壯于戌,死于寅,三辰皆土也。金生于巳,壯于酉,死于丑,三辰皆金也。水生于申,壯于子,死于辰,三辰皆水也。故五勝生一,壯五,終九;五九四十五,故神四十五日而一徙;以三應五,故八徙而歲終。凡用太陰,左前刑,右背德,擊鉤陳之衝辰,以戰必勝,以攻必剋。欲知天道,以日為主,六月當心,左周而行,分而為十二月,與日相當,天地重襲,後必無殃。星,正月建營室,二月建奎、婁,三月建胃,四月建畢,五月建東井,六月建張,七月建翼,八月建亢,九月建房,十月建尾,十一月建牽牛,十二月建虛。星分度:角十二,亢九,氐十五,房五,心五,尾十八,箕十一四分一,斗二十六,牽牛八,須女十二,虛十,危十七,營室十六,東壁九,奎十六,婁十二,胃十四,昴十一,畢十六,觜嶲二,參九,東井三十三,輿鬼四,柳十五,星七,張、翼各十八,軫十七,凡二十八宿也。星部地名:角、亢鄭,氐、房、心宋,尾、箕燕,斗、牽牛越,須女吳,虛、危齊,營室、東壁衛,奎、婁魯,胃、昴、畢魏,觜嶲、參趙,東井、輿鬼秦,柳、七星、張周,翼、軫楚。歲星之所居,五穀豐昌;其對為衝,歲乃有殃。當居而不居,越而之他處,主死國亡。太陰治春則欲行柔惠溫涼,太陰治夏則欲布施宣明,太陰治秋則欲修備繕兵,太陰治冬則欲猛毅剛彊。三歲而改節,六歲而易常,故三歲而一饑,六歲而一衰,十二歲一康。甲齊,乙東夷,丙楚,丁南夷,戊魏,己韓,庚秦,辛西夷,壬衛,癸越。子周,丑翟,寅楚,卯鄭,辰晉,巳衛,午秦,未宋,申齊,酉魯,戌趙,亥燕。甲乙寅卯,木也。丙丁巳午,火也。戊己四季,土也。庚辛申酉,金也。壬癸亥子,水也。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。子生母曰義,母生子曰保,子母相得曰專,母勝子曰制,子勝母曰困。以勝擊殺,勝而無報。以專從事,而有功。以義行理,名立而不墮。以保畜養,萬物蕃昌。以困舉事,破滅死亡。北斗之神有雌雄,十一月始建於子,月從一辰,雄左行,雌右行,五月合午謀刑,十一月合子謀德。太陰所居辰為厭日,厭日不可以舉百事。堪輿徐行,雄以音知雌,故為奇辰。數從甲子始,子母相求,所合之處為合。十日十二辰,周六十日,凡八合。合於歲前則死亡,合於歲後則無殃。甲戌,燕也;乙酉,齊也;丙午,越也;丁巳,楚也;庚申,秦也;辛卯,戎也;壬子,代也;癸亥,胡也;戊戌、己亥,韓也;己酉、己卯,魏也;戊午、戊子,八合天下也。太陰、小歲、星、日、辰五神皆合,其日有雲氣風雨,國君當之。天神之貴者,莫貴於青龍,或曰天一,或曰太陰。太陰所居,不可背而可鄉。北斗所擊,不可與敵。天地以設,分而為陰陽。陽生於陰,陰生於陽。陰陽相錯,四維乃通。或死或生,萬物乃成。蚑行喙息,莫貴於人。孔竅肢體,皆通於天。天有九重,人亦有九竅。天有四時,以制十二月,人亦有四肢,以使十二節。天有十二月,以制三百六十日,人亦有十二肢,以使三百六十節。故舉事而不順天者,逆其生者也。以日冬至數來歲正月朔日,五十日者,民食足;不滿五十日,日減一斗;有餘日,日益一升。有其歲司也:攝提格之歲,歲早水晚旱,稻疾,蠶不登,菽麥昌,民食四升。寅。在甲曰閼蓬。單閼之歲,歲和,稻菽麥蠶昌,民食五升。卯。在乙曰旃蒙。執徐之歲,歲早旱晚水,小饑,蠶閉,麥熟,民食三升。辰。在丙曰柔兆。大荒落之歲,歲有小兵,蠶小登,麥昌,菽疾,民食二升。巳。在丁曰強圉。敦牂之歲,歲大旱,蠶登,稻疾,菽麥昌,禾不為,民食二升。午。在戊曰著雝。協洽之歲,歲有小兵,蠶登,稻昌,菽麥不為,民食三升。未。在己曰屠維。涒灘之歲,歲和,小雨行,蠶登,菽麥昌,民食三升。申。在庚曰上章。作鄂之歲,歲有大兵,民疾,蠶不登,菽麥不為,禾蟲,民食五升。酉。在辛曰重光。掩茂之歲,歲小饑,有兵,蠶不登,麥不為,菽昌,民食七升。戌。在壬曰玄黓。大淵獻之歲,歲有大兵,大饑,蠶開,菽麥不為,禾蟲,民食三升。困敦之歲,歲大霧起,大水出,蠶稻麥昌,民食三斗。子。在癸曰昭陽。赤奮若之歲,歲有小兵,早水,蠶不出,稻疾,菽不為,麥昌,民食一升。正朝夕,先樹一表東方,操一表卻去前表十步,以參望日始出北廉。日直入,又樹一表於東方,因西方之表以參望日,方入北廉則定東方。兩表之中,與西方之表,則東西之正也。日冬至,日出東南維,入西南維。至春、秋分,日出東中,入西中。夏至,出東北維,入西北維,至則正南。欲知東西、南北廣袤之數者,立四表以為方一里韵,先春分若秋分十餘日,從韵北表參望日始出及旦,以候相應,相應則此與日直也。輒以南表參望之,以入前表數為法,除舉廣,除立表袤,以知從此東西之數也。假使視日出,入前表中一寸,是寸得一里也。一里積萬八千寸,得從此東萬八千里。視日方入,入前表半寸,則半寸得一里。半寸而除一里積寸,得三萬六千里,除則從此西里數也。并之東西里數也,則極徑也。未春分而直,已秋分而不直,此處南也。未秋分而直,已春分而不直,此處北也。分、至而直,此處南北中也。從中處欲知中南也,未秋分而不直,此處南北中也。從中處欲知南北極遠近,從西南表參望日,日夏至始出與北表參,則是東與東北表等也,正東萬八千里,則從中北亦萬八千里也。倍之,南北之里數也。其不從中之數也,以出入前表之數益損之,表入一寸,寸減日近一里,表出一寸,寸益遠一里。欲知天之高,樹表高一丈,正南北相去千里,同日度其陰,北表一尺,南表尺九寸,是南千里陰短寸,南二萬里則無景,是直日下也。陰二尺而得高一丈者,南一而高五也,則置從此南至日下里數,因而五之,為十萬里,則天高也。若使景與表等,則高與遠等也。
Это где-то 20 - 25 страниц перевода.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 19:48 
Активный участник
Активный участник
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2014, 22:02
Сообщений: 789
Skype: -
Это перевод Памеранцевой.
=====
ГЛАВА ТРЕТЬЯ НЕБЕСНЫЙ УЗОР


Когда Небо и Земля еще не обрели формы, все струи¬лось и перекатывалось. Назовем это - Великий Свет. В Пустоте и Туманности 2 возникло Дао.
Пустота и Туман¬ность породили Пространство и Время.
Пространство и Время породили циг. Ци обрело края и границы.
Чистое и светлое взметнулось вверх и стало Небом.
Тяжелое и мут¬ное сгустилось и стало Землей.
Чистое и тонкое соединяет¬ся с легкостью, тяжелое и мутное сгущается с трудом.
По¬этому Небо сформировалось раньше, а Земля утвердилась позже

Слившиеся вместе частицы цзин Неба и Земли об¬разовали Инь-Ян.
Сгущенные частицы цзин Инь-Ян обра¬зовали Времена года4.
Рассеянные частицы цзин Времен года образовали тьму вещей.
Горячее ци от скопления Ян породило Огонь,
частицы цзин огненного ци образовали Солнце.
Холодное ци от скопления Инь образовало Воду,
частицы цзин водного ци образовали Луну.
Частицы цзин от истечения Солнца и Луны образовали Звезды.
Небо принимает в себя Солнце, Луну и Звезды, а
Земля прини¬мает в себя потоки рек и дождей и земную пыль

Некогда Гунгун - бог Разливов боролся за владычест¬во с Чжуаньсюем 5. Разгневанный, боднул гору Щерба¬тую6. Небесный столб подломился, земные шнуры по¬рвались.
Небо накренилось на северо-запад.
Поэтому Солнце, Луна и Звезды сместились туда.
Земли не хватало на юго-востоке, поэтому потоки рек и земная пыль уст¬ремились туда7.

Путь Неба называю кругом, путь Земли называю квадратом 8
Квадрат - хозяин Тьмы, круг - хозяин Све¬та9.
Свет испускает ци, поэтому Огонь называется внеш¬ней тенью
Тьма поглощает ци, поэтому Вода называется внутренней тенью 10.
То, что испускает ци, одаряет;
то, что поглощает ци, преобразует.
Поэтому ЯНЬ одаряет, а ИН преобразует
Косые [массы] ци Неба в ярости об¬разуют ветер,
поглощаемые Землей [массы] ци, приходя в гармонию, проливают дождь.
Инь и Ян, сближаясь и противоборствуя, производят гром, возбужденные, раз¬ражаются громовым раскатом. Перемешиваясь, образуют влажную дымку.
Если побеждает эфир Ян, дымка рассеиваекя. и образуются дождь и роса,
Если побеждает эфир Инь дымка сгущается и образуется снег и иней
Пернатые и покрытые шерстью 12 принадлежат к роду летающих и движущихся по земле, те и другие относятся к Ян
Панцирные и чешуйчатые принадлежат к роду погру¬жающихся в слячку и пресмыкающихся, они относятся к Ин
Солнце - господин Ян, поэтому весной и летом звери линяют, в дни солнцеворота олени сбрасывают рога 11
Луна произошла от Инь. И когда она на ущербе, у рыб со¬кращается 14 мозг, а когда Луна сходит на нет, моллюски усыхают
Огонь вздымается вверх, вода течет вниз Поэтому птицы летят в высоту, а рыбы плывут в глубину
Вещи одного рода воздействуют друг на друта, корень и верхушка откликаются друг другу
Под солнцем янсуй возжигает огонь,
под луной фанчжу^ выделяет влагу
Когда раздается рык тигра, то приходят ветры из ущелий 16 Дракон поднимается вверх, и его встречают теневые облака 1
Когда цилини дерутся, то поглощают Солнце и Луну 13 Кит умирает, и появляется ко¬мета Шелкопряд выпускает НИТЯНУЮ серьгу, и струна паи14 рвется
Падает фэн - переменная звезда, и Бохай 20 выходит из берегов Государево чувство сообщается с Небом 2|, по¬этому во время казней и разгула насилия часты бури и ура¬ганы
Когда действуют неправые законы и приказы, то рас¬тет число вредителей зерновых, когда казнят невиновных, страну постигает засуха, когда не исполняются сезонные по¬веления страна страдает от избытка дождей

Четыре времени года - это небесные приказчики,
солн¬це и луна - это небесные гонцы
звезды - это небесные ука¬затели сроков,
радуги и кометы - это небесные предосте¬режения
На небе существует девять полей и девять тысяч девять¬сот девяносто девять углов 21
В пятистах тысячах ли от Земли находятся пять планет, восемь ветров, двадцать во¬семь созвездии, пять ведомств, шесть палат – 1 Фиолетовый дворец, 2 созвездие 3 Великое малое
Сюаньюань. 4 Небесный пруд. 5 Четыре стрижа. 6 Небесный въезд :J

Что называем девятью полями'?

1 Центр называется Равновесное небо -6 Его звезды Рог. Шея. Основа
2 Восток называется Темно-голубое-4 небо Его звезды Дом. Сердце. Хвост :v
3 Ссвсро-восток называется перемечние небо Его звез¬д Корзина, Ковш. Волопас 1,1
4 Север называемся Сокровенное небо Ею звезды Ожидающая дева. Пустота.
Кровля. Построенный дом 11
5 Северо-запад называется Темное небо Его звезды Вос¬точная стена. Скипетр. Оковы 1-
6 Запал называется Сверкающее небо Его звезды Желу¬док. Утиное гнездо. Вилы ",l
7 Юго-запад называется Красное небо Его звезды Мор¬да, Заслуги. Восточный колодец u
8 Юг называется Огненное небо Его звезды Колесница чертей Ива. Семизвездье ъ
9 Юго-восток называется Светлое небо Его звезды На¬тянутый лук. Крыло. Повозка ~*

Что называется пятью планетами9
Восток - что Дерево" Его предок - Занимающийся Свет38 Его помощник - Кривой Росток 19 Он держит в руках циркуль 40 и управляет весной. Его дух стал Урожайной звез¬дой41 41 Кит Суй сии, планета Юпитер Его зверь-Темно-голубой дракон Его тон – третий42 Третий той (пзюэ), его дни - цзя. и. первый и второй в десятеричном цикле 43

Юг - это Огонь Его предок - Владыка Пламени Янь-ди Его помощник - Красный Свет44 Он держит в руках весы и управляет летом Его дух стал Мерцающей звездой Инхо45 Марс. -53 Его животное - Красная птица 46 Его тон - чет¬вертый, его дни – бин дин, третий и четвертый.

Центр - это Земля. Его предок - Желтый Предок. Его помощник - Владычествующая над землей 47 С отвесом в руке управляет четырьмя сторонами света Его дух стал звездой Чжэнь 48 48 Сатурн -53 Его зверь - Желтый дракон 49 Его тон -первый Его дни моУ ,ЦЗИ, пятый и шестой.

Запад - это металл Его предок - Закатный Свет 50 Его помощник - Собирающий плоды 51 «Богом запада (является) Собирающий плоды Жушоу Держит в руках угольник и управляет осенью. Его дух стал Великой бе¬лизной 52 52 Кит Тайбай (или Тайбо), планета Венера- Его зверь - Белый тигр. Его тон - второй. Его дни – ГЭН СИНЬ седьмой и восьмой

Север - это вода Его предок - Чжуаньсюй Его помощ¬ник - Сокровенная тьма53 С гирями в руках управляет зи¬мой Его дух стал звездой Чэнь 5454 Планета Меркурий. Его зверь - Сюаньу55 Черная черепаха Его тон - пятый Его дни - ЖЭНЬ ГУЙ , девятый и десятый
( порядок тонов Центр – запад – восток – юг – север, З – М – Д – О – В )

Когда Великая тень (противофаза юпитера ) находится меж четырех централь¬ных знаков, то Урожайная звезда проходит три созвездия по opбите своею движения .

Когда Великая тень находит¬ся в одном из четырех углов57, 57 Это углы, образуемые, если считать от центра, между знаками двенадцатернчного цикла чоу и чзнь, шэнь и сы, инь и хай, вэй и сюй (комментарий Гао Ю) или чоу-ииь, чзнь-сы, вэй-шэнь, сюй-хай (см Хуайнаньцзы и чжу, с 111. а также наст, изд ,с 55) – 53
тогда Урожайная звезда за это время проходит две стоянки 2x8=16, 3x4=12
3а один день Великая гень проходит 1/12 градуса58,
за год проходит 30 и 1/16 градуса
За 12 лет совершает полный оборот

Инхо ( марс ) Мерцающий огонь обычно в десятую луну вхо¬дит в область Великое малое ( одна из 6 палат ) Принимает на себя управле¬ние и осуществляет смотр рядов созвездий
Ведает госу¬дарствами, сбившимися с пути Производит смуту, разбой, насылает болезни, мор, голод, войны Появляется и исчеза¬ет. Меняет свой цвет, то показывается, то прячется.

Чжэнь-звезда, ( сатурн ) в начале цикла находясь в знаках цзя-инь, начинает подъем с созвездия Ковша (Большой Мед- ведицы)59 в знаках цзя-ииь - те в секторе между первым знаком деся¬теричного цикла (цзя) и третьим знаком двенадцатернчного цикла {инь) начинает подъем с созвездия Ковша В год Чжэнь проходит одну стоянку Если она должна быть здесь, а ее нет, значит, государство потеряет свои земли. Если еще не должна быть, а есть, государство прирастит земли, и будет урожай
Каждый день проходит 1/28 градуса Каждый год проходит 13 и 5/112 градуса За 28 лет совершает полный оборот

Тайбо ( венера ) в начале цикла, находясь в знаках цзя-инь. в пер¬вую луну утром вместе с Инхо (марс) - Мерцающим огнем появля¬ется на восточной стороне
Через 240 дней заходит.
Через 120 дней появляется вечером на западной стороне
Через 240 дней заходит.
Через 35 дней снова появляется на восточной стороне
Восходит в знаках чэнь и сюйу а заходит в знаках чоу и взй60 Если не зайдет, когда должен зайти, или не вый¬дет, когда должен появиться. Поднебесная возьмется за ору¬жие. Если должен взойти, а не появляется или не должен зай¬ти, а заходят, то в Поднебесной спрячут оружие.

Звезда Чэнь ( меркурий ) упорядочивает четыре времени года Обыч¬но во вторую луну в день весеннего равноденствия появляет¬ся в созвездиях Скипетр и Оковы и видна до конца пятой лу¬ны В пятую луну, в день летнего солнцестояния видна в со¬звездиях Восточный колодец.
Колесница чертей В восьмую луну в день осеннего равноденствия видна в созвездиях Рог и Шея В одиннадцатую луну в день зимнего солнцеворота видна в созвездиях Ковш и Волопас. Восходит под знаками чэнь и сюй, заходит под знаками чоу и вэй Восходит и через две декады заходит По утрам ее можно видеть на восточной стороне, по вечерам - на западной В какой сезон не появит¬ся, быть в том сезоне смуте. Если за все четыре сезона не появится, то быть в Поднебесной великому голоду.

Что называется восемью ветрами61
1 На 45-й день после зимнего солнцестояния приходят ласковые ветры тяо62 соответствуют звучание музыкального инст¬румента шэн и триграмма гэнь (гора)
2 На 45-й день после прихода ласковых ветров приходят ясные ветры миншу 63 соответствуют триграмма чжэнь (гром) и звучание гуань
3 На 45-й день после прихода ветров миншу приходят очистительные 64 ветры эти ветры со звуками музыкального инструмента чжу и триграммой еюнь (ветер) - 54. 4 На 45-й день после прихода очистительных ветров при¬ходят теневые65 ветры Кит цзин. Гао Ю связывает эти ветры с триграммой ли (огонь) и струнными музы¬кальными инструментами
5 На 45-й день после прихода теневых ветров приходят прохладные66 ветры. 66 Кит лян; Гао Ю связывает эти ветры с триграммой кунь (зем¬ля) и музыкальным инструментом сюань (духовой инструмент из обожженной глины
6 На 45-й день после прихода прохладных ветров прихо¬дят ветры от Ворот Чанхэ6767 Гао Ю связывает эти ветры с триграммой дуй (болота и озера) и звуком колокола
7 На 45-й день после прихода ветров от Ворот Чанхэ приходят ветры от горы Щербатой 686Гао Ю связывает эти ветры с триграммой нянь (небо) и звуком му¬зыкального инструмента //ит/(каменный или металлический гонг
8 Через 45 дней после прихода ветров от горы Щербатой приходят пустынные ветры 69 Гао Ю связывает эти вегрыс триграммой кань (вода) и звуком барабана

Когда приходят ласковые ветры 70, то выпускают на волю совершивших легкие преступления и убыстряют суд. с приходом ветров миншу выравнивают границы на полях, приводят в порядок межи; с приходом очистительных вет¬ров достают шелк и отправляют послов к чжухоу.
Когда приходят теневые ветры, то раздают титулы и награжда¬ют; с приходом прохладных ветров благодарят землю за дары, отправляют жертвы в четырех предместьях;
когда приходят ветры от Ворот Чанхэ, то убирают музыкальные инструменты с подвесами71, больше не играют на струн¬ных - цинс и СУ,
когда приходят ветры от горы Щербатой, то приводят в порядок дворцовые покои, готовят к зиме городские стены
С приходом пустынных ветров закрыва¬ют заставы и мосты, вершат суды и казни.

Что называется пятью ведомствами?
Восток ведает зем¬леделием, юг - военными делами, запад - судом, север -общественными земляными работами, центр действует как столица72

Что называется шестью палатами?
Это секторы
1 цзы-у73«юг {у) - север {цзы)», 2 чоу-вэй, 3 инь-шэиь, 4 мао-ю, 5 чэнь-сюй, 6 сы-хай
Великое малое - это двор Великого Единого74,
Фиоле¬товый дворец - это жилище Великого Единого,
Сюань-юань - это место отдыха наложниц Владыки.
Небесный пруд - это его рыбный заповедник75,
Небесный въезд -врата всех духов.
В этих четырех дворцах происходит на¬блюдение над тем, как награждают и наказывают.
Великое малое управляет Красной птицей.
Фиолетовый дворец держит в руках Ковш (Большой Медведицы) и вра¬щается влево.
В день передвигается на один градус и так со¬вершает полный оборот по небу.
В день зимнего солнцеворо¬та доходит до горы Высокий Волк76 Название горы, расположенной вблизи Южного полюса (комментарий Гао Ю)
Ежедневно перемещаясь на один градус, всего проходит 182 и 5/8 градуса и в
летнее солнцестояние достигает горы Воловья голова77. (Название горы, расположенной вблизи Северного полюса Возвраща¬ется и проходит 365 и 1/4 градуса, что и образует год

Когда Тяньи - Небесное Единое78 (это синоним Великого Единого и, следовательно, соответствует Верховному Владыке, другие - что это Юпитер; в са¬мом тексте этой главы его называют то Сине-зеленым драконом, то Великой тенью ) начинает свой цикл в первую луну, ручка созвездия Ковш указывает на знак инь. Солнце и луна вместе входят в Построенный дом на 5 гра¬дусов. С этого начинается его 76-летний цикл, после кото¬рого солнце и луна снова в первую луну входят в Построен¬ный дом точно на 5 градусов, без долей

Это называется Пе¬риодом Всего - 20 Периодов, 1520 лет составляют Великое завершение Солнце, луна, звезды и созвездия заново начи¬нают ход
Тяньи начинаег с положения цзя-инь В день79( 79 Здесь у переводчиков имеются разночтения - Дж Мэйджер « ежедневный сдвиг солнца - I градус», Чэнь Гуанчжун- «Ручка Ковша ежедневно сдвигается на I градус ) проходит 1 градус, и за год образуется излишек в 1/4 градуса,
так что за четыре года накапливается 1461 день, и только после этого все снова возвращается в старое положение.
Че¬рез 80 лет все повторяется Поэтому и говорится: прямые линии, соединяющие знаки цзы и у*, знаки мао и ю, назы¬ваются двумя отвесами 80. Кит эр шэн шэн, что значит - плотничий шнур, которым вы¬меряют прямо ниспадающую вертикаль, так что точки юг? (у) и се¬вера (цзы), востока (мао) и запада (ю) представляются соединенны¬ми такими «отвесами»

Секторы между знаками чоу-инь, чэнь-сы, вэй-шэнь, сюй-хай называются углами.
Северо-восток образует тяж 81
Возвращение благодати Юго-запад образует тяж
Уходящий баран 82 Юго-восток образует тяж
Упершийся баран Северо-запад образует тяж Поднятое Копыто

В день зимнего солнцестояния ручка Ковша указывает на север, находясь прямо в центре отвесов83 Как видим, движение колесницы-земли не только ориентиро¬вано по сторонам света, не только рассчитано в градусной шкале, но и распределяется по временным циклам Временные циклы суть передвижения разнозаряженных масс инь и ян
Эфир инь на¬ходится в пределе эфир ян- в зародыше
Поэтому и гово¬рится, что день зимнего солнцестояния - это Благодать 85.

В день летнего солнцестояния ручка Ковша направлена к югу и находится в центре тяжей. Эфир ян находится в пределе, эфир инь - в зародыше.
Поэтому и говорится, что летнее солнцестояние - это Гибель86.
Когда эфир инь в пределе, то на севере он распространяется до Северного полюса87, 87 Северный полюс (бэй цзн), или северный предел. - конечно, не в современном, а в древнем понимании- северная оконечность Вселенной –
вниз проникает до Желтых источников88
Желтые источники - подземное царство мертвых, цвет связан с цветом лессовой земли
. По¬этому нельзя буравить землю, рыть колодцы.
Все сущее хоронится, впадающая в зимнюю спячку живность обра¬щается головой к норам Поэтому и говорится: Благо¬дать - в доме 89.
Когда эфир ян находится в пределе, то на юг распро¬страняется до Южного полюса 90
T е. до южной оконечности Вселенной.
Вверх вздымается до Крас¬ного неба.
Поэтому нельзя срывать холмы, подниматься на крышу Тьма вещей начинает просыпаться, пять хлебов91 оживают. Поэтому и говорится: Благодать - в поле.
Наступает день зимнего солнцестояния, и воды со¬провождают его.
Наступает день летнего солнцестояния, и огонь сопровождает его.
Поэтому в пятую луну огонь главенствует, а вода лишь сочится
В одиннадцатую луну вода главенствует, и эфир инь побеждает.
Эфир ян обра¬зует огонь, эфир инь образует воду
Когда вода побежда¬ет, то в день летнего солнцестояния бывает сыро. Когда огонь побеждает, то в день зимнего солнцестояния быва¬ет сухо. Если сухо, то пепел легкий; если сыро, то пепел тяжелый п.

В день зимнего солнцестояния колодцы полны водой, вода в плошках переливается через край Бараны линяют, олени сбрасывают рога, сороки начинают гнездиться Шест в 8 чи длиной 91 в полдень отбрасывает тень в 1 чжан и 3 чи

В день летнего солнцестояния нефрит начинает бле¬стеть 94 камни проявляют свой цвет. Раздается звон ци¬кад, и появляется трава «середина лета»95. Комары и слеп¬ни не жалят жеребят и телят, хищные птицы не хватают желторотых птенцов Тень от шеста в 8 чи равняется I чи 5 цуней.

Когда тень удлиняется, это означает, что побеж¬дает эфир инь.
Когда тень укорачивается, побеждает эфир ян.
Когда побеждает эфир инь, возникают наводнения,
ко¬гда побеждает ян, наступает засуха.
Инь и Ян в положении Благодати и Гибели занимают семь стоянок
Что называется семью стоянками?
1 Дом, 2 Приемный зал, 3 Двор, 4 Ворота, 5 Переулок. 6 Улица, 7 Поле –
так на¬зываются семь стоянок 96
( Солнце также проходит семь стоянок в пассаже, описываю¬щем его путь )

В двенадцатую луну Благодать проводит в доме 30 дней - 15 дней перед днем зимнего солнцестояния и 15 дней после зимнего солнцестояния, а затем переселяется.
В каждом месте живет по 30 дней
Пока Благодать З.С. живет в Доме, Гибель Л.С. находится в Поле;
Благодать З.С. - в Прием¬ном зале, Гибель Л.С. - на Улице.
Благодать З.С. - во Дворе, Ги¬бель Л.С. - в Переулке
Когда Инь и Ян взаимно одаряют друг друга, то Гибель и Благодать затворяют ворота97
Так символически представлен брак Инь и Ян

В восьмую луну и во вторую луну эфир инь и эфир ян урав¬новешены, день и ночь делятся поровну.
Это и называет¬ся: Гибель и Благодать затворили двери.
Когда Благодать движется на юг - это жизнь.
Когда Гибель движется на юг - это убиение.
Поэтому и говорится- когда во вторую луну происходит встреча, то рождается тьма вещей
Ко¬гда в восьмую луну происходит встреча, то травы и дере¬вья умирают.

Промежуток между двумя тяжами составляет 91 и 5/16 градуса98.
В день [Благодать и Гибель) проходят 1 градус.
За 15 дней образуют I отрезок, и каждый из отрезков об¬разует одну из 24 временных перемен 99

1 Когда ручка Ковша указывает на знак цзы |100, то насту¬пает «зимнее солнцестояние»
Музыкальные звуки настраи¬ваются на тон под названием «желтый колокол» 101.

2 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак гуй - это «малые холода».
Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «откликающийся колокол».

3 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак чоу-это «великие холода».
Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «отсутствие пресыщения» 102.

4 Еще через 15 дней указывает на тяж Возвращение бла¬годати, и эфир инь рассеивается на земле. Поэтому и гово¬рят, что на 46-й день после зимнего солнцестояния - «ста¬новление весны».
Эфир ян растаивает лед Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «южное путе-шествие».

5 Еще через 15 дней ручка Ковша указывает на знак инь, наступает период под названием «дожди и потоки».
Музы¬кальные звуки настраиваются на тон под названием «рас¬поряжения об убиении» ,103

6 Еще через 15 дней ручка Ковша указывает на знак цзя, и гром «пробуждает тех, кто в спячке». Музыкальные зву¬ки настраиваются на тон под названием «лесной колокол».
7 Еще через 15 дней ручка Ковша указывает на знак мао, прямо в точке пересечения отвесов, наступает «весеннее равноденствие», и начинаются громы.
Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «гость в поклоне»
8 Еще через 15 дней ручка Ковша указывает на знак И «Приходят очистительные ветры» Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «середина путеше¬ствия».
9 Еще через 15 дней ручка Ковша указывает на знак чэнь Это - период «хлебный дождь». Музыкальные звуки на¬страиваются на тон под названием «купание девушек».
10 Через 15 дней ручка Ковша указывает на тяж Уперший¬ся баран, и весеннее разделение сезонов кончается. Поэто¬му говорится, через 45 дней устанавливается лето. Пре¬кращаются Великие ветры 104 Музыкальные звуки на¬страиваются на тон «стиснутый колокол».
11 Еще через 15 дней ручка Ковша указывает на знак сы, и наступает период «малое изобилие». Музыкальные зву¬ки настраиваются на тон под названием «великое скопле¬ние».
12 Еще через 15 дней ручка Ковша указывает на знак бин, и наступает период «остистый колос» Музыкальные звуки на¬страиваются на тон под названием «большое путешествие».
13 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак у*.
В это время эфир ян оказывается в пределе.
Поэтому и говорит¬ся: на 46-й день наступает «летнее солнцестояние».
Музы¬кальные звуки настраиваются на тон под названием «жел¬тый колокол» ,ю.
14 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак дин, и на¬ступает период «малая жара». Музыкальные звуки настраи¬ваются на тон под названием «большое путешествие».
15 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак вэй. Это период «большая жара»
Музыкальные звуки настраива¬ются на тон под названием «великое скопление»
16 Через 15 дней ручка Ковша указывает на тяж Уходя¬щий баран 106
На этом деление лета кончается Поэтому и говорят на 46-й день «становится осень»
Приходят прох¬ладные ветры
Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «стиснутый колокол»
17 Еще через 15 дней ручка Ковша указывает на шэнь На¬ступает период «прекращение жары». Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «купание девушек».
18 Через 15 дней ручка Ковша указывает на гэн. Наступа¬ют «белые росы»
Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «середина путешествия»
19 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак ю, нахо¬дясь в точке пересечения отвесов.
Это осеннее равноденст¬вие Гром побуждает тварей, уходящих в спячку, оборачи¬ваться к северу 107 Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «гость в поклоне»
20 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак синь. Это период под названием «холодные росы». Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «лесной коло¬кол»
21 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак сюй, и наступает период «выпадение инея». Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «распоряжения об убиении»
22 Через 15 дней ручка Ковша указывает на тяж Поднятое копыто, и осенний сезон исчерпывается Поэтому говорят: на 46-й день устанавливается зима Деревья и травы уми¬рают Музыкальные звуки настраиваются на тон «южное путешествие»
23 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак хай На¬ступает период «малый снег» Музыкальные звуки наст¬раиваются на тон под названием «отсутствие пресыщения».
24 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак жэнь И тогда наступает период «большой снег» Музыкальные звуки настраиваются на тон под названием «откликаю¬щийся колокол»
1 Через 15 дней ручка Ковша указывает на знак цзы

По¬этому говорят «Ян рождается в знаке цзы, Инь рождается в знаке у*ЯН рождается в знаке цзы поэтому в 11-й луне наступает день зимнего солнцестояния 108
Здесь крут завершается, и именно поэтому, как говорится в тексте, происходит рождение Инь от Ян и наоборот
Сороки начинают строить гнезда
Эфир человеческого тела концентрируется в голове
Инь рождается в знаке у*, поэтому в 5-ю луну производят малые наказания Пастушья сумка, пшеница и трава «круп¬ка перелесковая» т усыхают. Травы и деревья, родившиеся зимой, погибают.
Ковш110 В тексте употреблено не одно слово доу. как было до сих пор. а два - доу бяо, что значит «ручка Ковша», т е звезды с пятой по седьмую созвездия Ковша
- это Малый год В первую луну ручка Ковша указывает на знак инь
Луна слева направо проходит 12 [лунных] знаков.

Небесный пруд - это Большой год 111 Во вторую луну ручка Ковша указывает на знак мао
Луна справа налево проходит четыре чжуна "112. Завершает и снова начинает
Те, кому навстречу движется Тайсуй, Большой год, - уни¬жены,
кто оказывается к нему спиной - в силе,
кто слева -дряхлеет,
кто справа расцветает 113

Когда Малый год движется к юго-востоку, то он все ро¬ждает,
а когда он движется к северо-западу, то все убивает
«Нельзя встречать, а можно поворачиваться спиной,
нельзя быть слева, а нужно быть справа» - об этом сказано

Большое время - это период обращения Небесного Пруда ,
Малое время - это период обращения Луны

Небесный тяж 114( , Чэнь Гуанчжун слова «Небесный тяж» переводиг как «Тай-суй» (Юпитер). устанавливая начало периода, обыч¬но начинает со знака инь
Начинает подъем 115 и движется вправо За год происходит смещение 116 [на один знак]. За 12 лет делает полный оборот по небу. Завершает и снова начинает.

Первый год правления Хуайнань 117 - пришелся на зи¬му. Великое Единое находится в это время в знаках бин-цзы116во времена ханьского императора У-ди Великим Единым именовали Тайсуй См Чжан Шуаиди.т 1,с 320 Сочетание десятеричных и двенадцатеричных циклических знаков здесь говорит о том. что речь идет о днях лунного месяца)
Зимнее солнцестояние приходится на день цзя-у*,
становление весны на день бин-цзы

Два инь и одно ян образуют эфир два;
два ян и одно инь образуют эфир три 119
Соединение этих эфиров образует музыкальные звуки 120 Результат арифметического действия 2+3=5 служит обосно¬ванием пентатоники - китайской гаммы Музыкальные звуки рас-сматриваются здесь как эфир особого качества
Сочетаясь с инь, образуют ян, сочетаясь с ян, образуют тоны музыкальных трубок 121.
Поэтому и гово¬рят: 5 звуков, 6 тонов.
Число звуков удваивается, и полу¬чается солнечный цикл
Число тонов удваивается, и по¬лучается лунный цикл
Таким образом, дней - 10, а лун (месяцев) - 12 122. Опять-таки путем математической операции календарные временные отрезки (декады и луны-месяцы), так же как ранее музы¬кальные тоны, вписаны в общую систему движения эфира ци

Луна в день проходит 13 и 26/76 градуса
Один месяц со¬ставляет 29 и 499/940 дня.
А 12 месяцев образуют год с остат¬ком в 10 и 827/940 дня
По прошествии 19 лет набирается 7 «вставок» 123. 123 Расчет производится таким образом, что количество дней за один месяц умножается на 12 и получается сумма дней в году - 354 и 348/940 дня Поскольку год принимается состоящим из 365ј дня. то за вычетом из него суммы в 354 и 348/940 образуется излишек в IO и 827/940 дня, что за 19 лет составляет сумму в 260 и 673/940 дня, т е приблизительно 7 месяцев («вставок») -

День зимнего солнцестояния падает на знаки цзы-у*,
летнего солнцестояния - на знаки мао-ю124.

Прибавим ко дню зимнего солнцестояния три дня, это будет день летнего солнцестояния.
За год происходит сме¬щение на 6 дней, и все повторяется 125

Когда день зимнего солнцестояния приходится на зна¬ки жэнь-у*, тогда знаки цзя-цзы принимают на себя уп¬равление 126. Дерево используется в деле 127126 Здесь и ниже выражение «принимают на себя управление» означает, что природа и люди находятся в ссютветствующий период под воздействием сил, связанных с этими знаками Однако данное выражение предполагает, кроме того, что управление принимается от кого-то, передается как эстафета - 60.
127 Здесь обнаруживаем новые «корреляции» - со стихиями и чуть ниже - с цветами Знаки небесного ряда, начиная со знака цзя, в соединении с первым знаком земного ряда (те. двенадцатерично-го) цзы через один (т е цзя, бин, у, гэн, жэнь и обратно - гэн.. ) со¬прягаются последовательно со стихиями дерева, огня, земли, метал¬ла и воды, составляя, таким образом, также круг. Им также соответ¬ствуют «правильные», те. основные, цвета: синий, красный, жел-тый, белый, черный
Дым стано¬вится синим.
Через 72 дня бин-цзы принимает управление. Огонь ис¬пользуется в деле. Дым от огня - красный.
Через 72 дня у-цзы принимает управление. Земля используется в деле Дым от огня - желтый.
Через 72 дня гэн-цзы принимает управление. В деле ис¬пользуется металл. Дым от огня - белый.
Через 72 дня жэнь-цзы принимает управление. Вода ис¬пользуется в деле Дым от огня - черный
Через 72 дня год заканчивается. Гэн-цзы принимает уп¬равление 128
За год происходит смещение на 6 дней Под¬считываем в цифрах, получается так, что за 70 лет снова вернемся в цзя-цзы

1 Когда цзя-цзы берет на себя управление ,29, то прояв¬ляются мягкость и благоволение, смягчаются массовые за¬преты, открываются створки дверей, расчищаются заграж¬дения и завалы. Запрещается рубить деревья.
2 Когда бин-цзы принимает на себя управление, возвы¬шают достойных и добрых, награждают имеющих заслу¬ги, раздают наделы и титулы; одаривают имуществом и товарами.
3 Когда у-цзы принимает на себя управление, то заботят¬ся о стариках, вдовах и бобылях, проводят кормления, раздают милости.
4 Когда гэн-цзы принимает на себя управление, то по¬правляют стены и изгороди, чинят городские стены и ва¬лы, пересматривают списки массовых запретов, приводят в порядок оружие и латы, проверяют службу чиновников, казнят преступивших установления.
5 Когда жэ6нь- цзы принимает на себя управление, то за¬пирают ворота домов и селений, проверяют, не остались ли где гости ,13°, вершат суды и производят наказания, каз¬нят осужденных Закрывают заставы и мосты, запрещают выезды за пределы селений.

1 В дни цзя-цзы воздух сухой и нечистый ш,
2 в дни бин-цзы воздух сухой и теплый,
3 в дни у-цзы воздух сырой и не¬чистый,
4 в дни гэн-цзы воздух сухой и холодный,
5 в дни жэнь-цзывоздух чистый и холодный.

Если в бин-цзы поступать, как в цзя-цзы|32, то находя¬щиеся в спячке твари выйдут из нее раньше времени и гром прогремит до времени.
Если в у-цзы поступать так, как в цзя-цзы, то начнутся выкидыши и появятся яйца-болтуны. Среди птиц и насе¬комых будет много раненых
Если в гэн-цзы поступать так, как в цзя-цзы, то быть войне.
Если в жэнь-цзы поступать так, как в цзя-цзы, то выпа¬дет иней весной.
Если в у-цзы поступать так, как в бин-цзы, то быть грому.
Если в гэн-цзы поступать так, как в бин-цзы, то быть истреблению.
Если в жэнь-цзы поступать так, как в бин-цзы, то быть граду.
Если в цзя-цзы поступать так, как в бин-цзы, быть зем¬летрясению.
Если в гэн-цзы поступать так, как в у-цзы, то пять зла¬ков будут поражены.
Если в жэнь-цзы поступать так, как в у-цзы, то летом будет холод, дождь и иней.
Если в цзя-цзы поступать так, как в у-цзы, то чешуйча¬тые не покроются чешуей
Если в бин-цзы поступать так, как в у-цзы, быть боль¬шой засухе, так что водяной овес 133 засохнет
Если в жэнь-цзы поступать так, как в гэн-цзы, то быть великой твердости, и рыбы не будет 134
Если в цзя-цзы вести себя, как в гэн-цзы, то травы и де¬ревья дважды умрут и дважды родятся
Если в бин-цзы вести себя, как в гэн-цзы, то травы и Деревья снова расцветут.
Если в у-цзы вести себя, как в гэн-цзы, то урожай то бу¬дет, то нет
Если в бмн-цзы вести себя, как в жэнь-цзы, то начнется звездопад.
Если в у-цзы вести себя, как в жэнь-цзы, то твари, что пребывают в спячке, зимой вылезут из своих нор.
Если в гэн-цзы вести себя, как в жэнь-цзы, то зимой гром поразит их норы.

Третья луна.
В весенний сезон, в третью луну, выходит Фэнлун 135 чтобы вести свои громы в поход.
Если до третьей луны осени земной эфир не схоронится, то Фэнлун соберет свою убийственную жатву. Те твари, что уходят в спячку, пригибаются к земле, затихают жилища, затворяются двери.
Синяя дева 136 выходит, чтобы спустить на землю иней и снег, запускает в ход зфир 12 месяцев, который останется вплоть до кануна второй весенней луны. Собирает все. что схоронено, и запирает свой холод.
Нюйи 137 бьет в барабан и поет. Она ведает небесной гармонией. Благодаря ей взрастают хлеба, звери и птицы, травы и деревья. В первую луну лета ее силой созревают колосья хлебов, кукует кукушка, суля долгие годы импера¬тору и князьям.

Если небо не выпустит своего эфира инь, то тьма ве¬щей не родится.
Если земля не выпустит своего эфира ян. то тьма вещей не сформируется.
Небо кругло, земля квадратна, а дао находится в центре
Солнце осуществля¬ет благо, луна несет гибель.
Луна возвращается домой, и тьма вещей умирает.
Солнце достигает предела, и тьма вещей рождается.
Когда оно покидает горы, горный эфир прячется; удаляется от вод, - и водные твари погружают-ся в сон; удаляется от деревьев. - и листва на них засыха¬ет.
Если солнца не видно в течение пяти дней, это значит, что оно сбилось с пути И мудрецы опечаливаются.Солнце встает в Долине Восходящего солнца, купается в Небесном пруду, подходит к Шелковице Фу 138 Это на¬зывается Утренняя заря
Поднимается на Шелковицу Фу. отсюда собирается в путь. Это называется Предрассветная заря. Достигает Кривых гор 139. Это называется Рассвет
Достигает Ярусных ключей 140. Это называется временем Первой еды.
Достигает Шелковичного края. Это называ¬ется временем Второй еды.
Достигает Равновесия света 141 Это называется Позднее утро.
Достигает гор Куньу 142 Это называется Полдень.
Достигает Птичьего ночлега 143 Это называется Малое возвращение.
Достигает Долины Скор¬би 144. Это называется временем Дневной еды.
Достигает горы Матери Цзи 145 Это называется Большим возвраще нием.
Достигает пучины Глубокая печаль 146 Это называ¬ется временем Первого толчения риса Достигает Камен¬ной гряды 147 Это называется временем Второго толчения риса
Достигает Источника скорби ,148. Здесь останавлива¬ется его женщина ,149, здесь отдыхают его кони Это назы¬вается Распряженная колесница
Когда солнце достигает Печальной пучины это называется Слабыми Сумерка¬ми.
Когда достигает Долины Мрака 151, это называется Густыми Сумерками
Солнце садится на краю Печальной пучины, светит у края Долины Мрака Всего проходит 9 материков и 7 [зодиакальных) стоянок ,152, что составляет 507 309 ли Так Юй установил деление на утро, день, су¬мерки и ночь153.

В день летнего солнцестояния Инь одолевает Ян, и тьма вещей начинает свой путь к смерти
В день зимнего солнцестояния Ян одолевает Ииь, и тьма вещей поднима¬ется к жизни.
Дневное время - это часть эфира яи,
ночь -часть эфира ииь
Поэтому когда эфир ян побеждает, то день длиннее, а ночь короче,
когда эфир инь побеждает, то ночь длиннее дня

Небесный Владыка растягивает четыре тяжа и враща¬ет их с помощью ручки Ковша.
За одну луну свершается сдвиг на одно [зодиакальное] созвездие
По окончании цикла все возвращается на исходное место.

В первую луну ручка Ковша указывает на знак инь,
в двенадцатую луну она указывает на знак чоу.
Один год -один оборот, завершается и снова начинается

Когда ручка Ковша указывает на знак инь, то начина¬ется шевеление насекомых, пребывающих в спячке. Трубки настраиваются на тон тай цу ~ «великое скопление».
«Ве¬ликое скопление» - это значит, что живые твари скапли¬ваются, но еще не выходят 154.

Когда ручка Ковша указывает на знак мао, это означа¬ет пышное изобилие
Трубки настраиваются на тон шя чжуи - «стиснутый колокол»
«Стиснутый колокол» - это значит, что начинается образование стручков у бобовых.

Когда ручка Ковша указывает на знак чэнь, то чэнь следует понимать как чжэнь - «сотрясение» Трубки наст¬раиваются на тон гусянь- «купание девушек», и
это озна¬чает, что старое уходит, а новое приходит

Когда ручка Ковша указывает на знак сы, то сы следует понимать: рождение уже состоялось. Трубки настраивают¬ся на тон чжунлюй - «середина путешествия».
Это значит, «внутри образовалась большая полнота» |55.

Когда ручка Ковша указывает на знак у*, то у* следует понимать как «противодействие». Трубки настраиваются на тон жуй бинь - «гость в поклоне».
Это значит, «покой и покорность».

Когда ручка Ковша указывает на знак вэй, то вэй сле¬дует понимать как мэй - «густые сумерки» Трубки наст¬раиваются на тон линь чжун - «лесной колокол».
Это зна¬чит- «вывести и остановить» 156

Когда ручка Ковша указывает на знак шэнь, то шэнь надо понимать как звук всасывания воды или воздуха. Трубки настраиваются на тон и цзэ - «распоряжения об убиении».
Здесь это означает* «изменить распоряже¬ния» 157 Благодать в это время уходит
Когда ручка Ковша указывает на знак ю, ТО Ю надо по¬нимать как «насыщение». Трубки настраиваются на тон нань люй- «южное путешествие». Здесь это значит: «вме¬стить в себя как можно больше».

Когда ручка Ковша указывает на знак сюй, сюй в этом случае значит «гибель» Трубки настраиваются на тон у и «отсутствие пресыщения». Здесь это значит «вкушать и не пресыщаться» 158.

Когда ручка Ковша указывает на знак хай, то хай сле¬дует понимать как хэ- «преграждать». Трубки настраива¬ются на тон ин чжун - «откликающийся колокол». Здесь ин чжун означает, «отзываться на звук колокола»

Когда ручка Ковша указывает на знак цзы, то цзы сле¬дует понимать как цы - «наливаться» (о колосе). Трубки настраиваются на тон хуан чжун - «желтый колокол» Хуан чжун здесь значит: «колокол, который уже пожел¬тел» 1^. "

Когда ручка Ковша указывает на чоу, то чоу следует понимать как ню - «поворачивать». Трубки настраивают¬ся на тон да люй - «большое путешествие». Здесь да люи значит «погостить и уехать».

Когда ручка Ковша распространяется до знаков мао и ю, то инь и ян разделяются поровну, ночь и день уравно вешены. Поэтому говорится: циркуль рождает, а угольник убивает; весы растят, а гири хоронят ,60. Отвес, помещен¬ный в Центр, образует корень четырех времен года. Путь, который ежедневно проходит солнце, начинается с Едини¬цы |161, [с одного дня]. Но Одно не рождает, поэтому обра¬зовались Инь и Ян ИН и -ЯНслились в гармонии, и роди¬лась тьма вещей. Поэтому говорят: одно рождает два, два рождают три, а три родят тьму вещей 142

За три луны Небо и Земля отмеряют один временной отрезок.
Поэтому во время жертвоприношения считается принятым по обряду троекратное принятие пищи, во вре¬мя траурной церемонии - троекратное подпрыгива¬ние а в войсках считается правильным устроением разделение на три рода войск.
Если с помощью тройки утраивать предметы, то 3 х 3 = 9,
поэтому трубка тона «желтый колокол» содержит 9 цунейш и согласуется со звуком Гун- первым в пятиступснном звукоряде
А если удевятерять, то 9x9 = 81 Так устанавливается число «желтого колокола» Желтый - это цвет жизненной си¬лы 165 земли. Колокольный звон - это род эфира 166
В день зимнего солнцестояния благой эфир заключается в земле.
Цвет земли желтый Поэтому и называется жел¬тый колокол 1|67.
Число музыкальных трубок - 6: шесть женских и шесть мужских
Поэтому говорится: 12 колоколов. Им соответ¬ствуют 12 месяцев. Каждый из 12 месяцев на тройке осно¬ван 168
Заменим число 12 суммой 1 + 11. Возведем 3 в один¬надцатую степень и получим сумму 177 147. Так устанав¬ливается большое число трубки «желтый колокол»
Итак, всего 12 трубок, из которых
1 «желтый колокол» звучит как звук гун,
2 «великое скопление» звучит как звук шан,
3 «купание девушек» звучит как звук ЦЗЮУ,
4 «лесной ко¬локол» звучит как звук чжи
5 «южное путешествие» звучит как звук юй.
Предметы тройкой образуются, а звуки уста¬навливаются с помощью пятерки. 3+5=8
Поэтому рожден¬ные из птичьего яйца имеют восемь отверстий. Это число лежит в начале рождения трубок. Музыкальные звуки вос¬производят голос Феникса Поэтому и говорят, что звуки восьмеркой рождены.

«Желтый колокол» звучит как гун- первая ступень пятиступенного звукоряда.
Гун - господин всех тонов. По¬этому место «желтого колокола» - в знаке цзы - первом в двенадцатеричном земном цикле. Его число - 81.
Он гла¬венствует над 11-й луной |1б9.
Движением вниз рождается тон «лесной колокол». Его число - 54 |1?0.
Он главенствует над 6-й луной.
Движением вверх рождается тон «великое скопление». Его число - 72.
Главенствует над 1-й луной.
Движением вниз рождается тон «южное путешествие». Его число - 48.
Главенствует над 8-й луной.
Движением вверх рождается тон «купание девушек». Его число - 64.
Главенствует над 3-й луной
Движением вниз рождается тон «откликающийся коло¬кол». Его число - 42.
Главенствует над 10-й луной.
Движением вверх рождается тон «гость в поклоне». Его число - 57.
Главенствует над 5-й луной.
Движением вверх рождается тон «большое путешест¬вие». Его число - 76.
Главенствует над 12-й луной
Движение вниз рождает тон «распоряжения об убие¬нии». Его число - 51
Главенствует над 7-и луной.
Движение вверх рождает тон «стиснутый колокол» Его число - 68
Главенствует над 2-й луной.
Движением вниз рождается тон «отсутствие пресыще¬ния». Его число - 45.
Главенствует над 9-й луной
Движением вверх рождается тон «середина путешест¬вия» Его число - 60
Главенствует над 4-й луной В пределе нет рождения |71.

Последовательность:
11-1- 3- 5- 7-9 в янских тонах
6-8-10-12-2-4 в иньских тонах170 В основе нижеследующих числовых комбинаций, связанных с музыкальными тонами, лежат манипуляции с тройкой Так, на¬пример, если от 81 отнять одну треть, получим 54, а если к 54 при¬бавить одну треть его, то получим 72 и т д. В этой системе прибав¬ление или отнятие «доли» в одну треть числа создает звуки двена¬дцатеричного звукоряда
171 Это значит, что цикл завершен и дальше все начинается сна¬чала

1 Звук чжи рождает звук гун,
2 звук гун рождает звук шан 172.
3 Звук шан рождает звук юй
4 звук юй рождает звук ЦЗЮЭ,
5 звук цзюэ рождает тон «купание девушек»;
6 тон «купание девушек» рождает тон «откликающийся колокол».
Если соотносится с правильным звучанием, возникает гармония.
7 Тон «откли¬кающийся колокол» рождает тон «гость в поклоне».
Если не соотносится с правильным звучанием, возникает «ошибка».

В день зимнего солнцестояния звуки соотносятся с то¬ном «лесной колокол» - влажным и мутным В день летне¬го солнцеворота звуки соотносятся с тоном «желтый коло¬кол» - влажным и чистым


Так 12 трубок отвечают изме¬нениям 24 временных периодов.
1 Цзя-цзы - это звук чжи тона «середина путешествия»,
2 бин-цзы - это звук юй тона «стиснутый колокол»,
3 у-цзы - это звук гун тона «желтый колокол»,
4 гэн-цзы - это звук шан тона «отсутствие пресыщения»,
5 жэнь-цзы - это звук цзюэ тона «распоряжения об убиении».

В начальные времена все меры и веса родились от не¬бесного дао.
Длина трубки хуаи чжун - 9 цуней. Предметы тройкой рождены. 3 х 9=27, поэтому ширина штуки ткани 2 чи и 7 цуней |73.
Звук рожден восьмеркой Поэтому чело¬веческий рост - 8 чи. Сюнь - это удвоенная [длина руки, считая от середины груди], поэтому в сюне тоже 8 чи ,174.

Всякая форма звучит. Число звука – 5, 5х8=40, поэтому 4 чжана образуют 1 ПИ175
В основе пи лежит мера, про¬изводная от роста среднего человека.

В день осеннего равноденствия ость колоса отвердева¬ет, и колос считается созревшим.
Число трубок 12, и пото¬му толщина 12 остриев ости колоса составляет одно зер¬но 176,
а 12 зерен образуют 1 цунь

Трубки составляют пару к [лунным] знакам, а звуки солнечному кругу.
Число солнца - 10, поэтому 10 цуней образуют I чи. 10 чи образуют 1 чжан.
Это и взято за ме¬ру 12 злаковых зерен образуют 1 фэнь177.
12 фэней обра¬зуют I чжу. 12 чжу образуют половину ляна. Весы имеют правую и левую чаши, удвоим согласно этому число чжу и получим 24 чжу, или \ляи.

Небо имеет четыре временных периода, которые обра¬зуют в сумме год.
Учетверим это число. 4 х 4=16. Получим 16 лян, или 1 цзинь

Три луны составляют один времен¬ной период, 30 дней составляют I луну 178
И так же 30 цзиней образуют 1 цзюиь.
Четыре временных периода обра¬зуют 1 год, и соответственно 4 цзюня составляют 1 ши.

То же относительно звуков
1 трубка рождает 5 зву¬ков 179
, 12 трубок образуют 60 тонов. ( 5 х 12 = 60 )
Умножим 6 х 60 и по¬лучим сумму – 360.
360 тонов определяют дни в году.
Так что число, за которое трубки проходят свой путь, есть обозначение пути неба и земли
То, что образовано движением вниз, основывается на двойке, деленной на три (2/з).
То, что образовано движением вверх, основыва¬ется на четверке, деленной на три ( 4/3 )

Великая тень ( противофаза Юпитера – Великая тень ) в начале цикла находится в положении цзя-инь, завершает путь и оказывается в секторе цзя-сюй
На втором круге она оказывается в секторе цзя-у*,
на третьем круге снова оказывается в изначале - в секторе цзя-инь.
За год смещается на один [лунный] знак.
После дня установления весны обретает свое место и перемещается по кругу с теми, кто за нею следует 180 Как показывает текст бшжайших страниц за Великой тенью следуют пять астральных духов в сопровождении которых она со¬вершает восемь «переселений» по орбите своего движения (см наст изд с 68-69)
Когда впереди 3, а сзади 5, можно начинать любые предприятия.

Когда Великая тень находится в начале цикла, насе¬комые и твари, уходящие в спячку, водворяются на место, сороки обращают летки своих гнезд к дверям дома Когда

Великая тень находится в знаке иньу Красная птица на¬ходится в знаке мао.
Когда созвездие Гоучэнь 181 нахо¬дится в знаке цзы, то созвездие Сюаньу - в знаке сюй,
Белый тигр - в знаке ю. Темно-голубой дракон - в знаке чэнь.

1 Когда Великая тень находится в знаке инь, это называ¬ется цзянь - «становление»;
2 когда - в мао, это называется чу- «изгнание»,
3 в чэнь - называется мань - «изобилие»;
4 в знаке сы- называется «равновесие», оно ведает рождени¬ем;
5 в знаке у* - называется дин - «утверждение»,
6 в знаке вэй - называется чжи - «удержание», ведает (в этом слу¬чае) провалами;
7 в знаке шэнь - называется но - «разруше¬ние», ведает весами,
8 в знаке ю - называется вэй - «опас¬ность», ведает вычерпыванием ковшом,
9 в знаке сюй - на¬зывается чэн- «свершение», ведает малым благом,
10 в знаке хай - называется шоу - «собирать урожай», ведает боль¬шим благом;
11 в знаке цзы - называется кай- «открывать», ведает большим урожаем;
12 в знаке чоу - называется би -«оакрывать», главенствует над Великой тенью |182.

1 Когда Великая тень находится в знаке инь, год называ¬ется шэ ти гэ183
Ее самец - Урожайная звезда, ночует в со¬звездиях Ковш и Волопас, в 11-ю луну утром вместе с ними восходит на восточной стороне. Им противостоят Восточ¬ный колодец и Колесница чертей

2 Когда Великая тень находится в знаке мао, год называ¬ется шаньэ.
Урожайная звезда ночует в созвездиях Ожи¬дающая дева. Пустота, Кровля, в 12-ю луну вместе с ними восходит на восточной стороне. Им противостоят Ива, Семизвездье, Натянутый лук.

3 Когда Великая тень находится в знаке чэнь, год назы¬вается чжи сюй.
Урожайная звезда ночует в созвездиях По¬строенный дом и Восточная стена В 1-ю луну утром вмес те с ними восходит на восточной стороне Им противосто¬ят Крыло и Повозка

4 Когда Великая тень находится в знаке сы, год называ¬ется да хуаи ло
Урожайная звезда ночует в созвездиях Скипетр и Оковы, во 2-ю луну утром вместе с ними восхо¬дит на восточной стороне. Им противостоят Рог и Шея.

5 Когда Великая тень находится в знаке у*, год называет¬ся дунь цзян.
Годовая звезда ночует в созвездиях Желудок, Утиное гнездо, Вилы, в 3-ю луну утром вместе с ними вос¬ходит на восточной стороне Им противостоят Основа, Дом, Сердце.

6 Когда Великая тень находится в знаке вэй, год назы¬вается се ся.
Урожайная звезда ночует в созвездиях Мор¬да, Заслуги, в 4-ю луну утром вместе с ними восходит на восточной стороне. Им противостоят созвездия Хвост и Корзина.

7 Когда Великая тень находится в знаке шэнь, то год на¬зывается тунь тань
Урожайная звезда ночует в созвездиях Восточный колодец и Колесница чертей, в пятую луну вместе с ними восходит на восточной стороне. Им проти¬востоят Ковш и Волопас.
Когда Великая тень находится в знаке ю, год называет¬ся цзо э.
8 Урожайная звезда ночует в созвездиях Ю Ива, Семи-звездье. Натянутый лук В 6-ю луну утром вместе с ними восходит на восточной стороне. Им противостоят Ожи¬дающая дева. Пустота, Кровля.

9 Когда Великая тень находится в знаке сюй, год называ¬ется янь мао.
Урожайная звезда ночует в созвездиях Крыло и Повозка. В 7-ю луну утром вместе с ними восходит на восточной стороне. Им противостоят Построенный дом и Восточная стена.

10 Когда Великая тень находится в знаке хай, год назы¬вается да юань сянь
Урожайная звезда ночует в созвез¬диях Рог и Шея. В 8-ю луну утром вместе с ними восхо¬дит на восточной стороне. Им противостоят Скипетр и Оковы

11 Когда Великая тень находится в знаке цзы, год называ¬ется кунь дунь.
Урожайная звезда ночует в созвездиях Ос¬нова, Дом, Сердце. В 9-ю луну утром вместе с ними восхо¬дит на восточной стороне. Им противостоят Желудок, Утиное гнездо. Вилы.

12 Когда Великая тень находится в знаке чоу, год называ¬ется чи фэн жо
Урожайная звезда ночует в созвездиях Хвост и Корзина. В 10-ю луну утром вместе с ними восхо¬дит на восточной стороне. Им противостоят созвездия Морда и Заслуги

Когда Великая тень находится в секторе цзя-цзы. Ги¬бель и Благодать соединяются в Восточном дворце Обычно перемещаются в то место, которое им раньше не уда¬валось занять. Находятся вместе 4 года, а потом расхо¬дятся. Пребывают в разводе 16 лет и снова сходятся Рас¬ходятся потому, что Гибель не может проникнуть в Цен¬тральный дворец и переходит на дерево.
Место пребыва¬ния Великой тени зовется Благодатью. Смещаясь по [лунной] орбите, она рождает Гибель
В области Благодати четные дни называются жи бэй инь,
а нечетные дни назы¬ваются «перемещение в непокоренные места».

Гибель. Знаки, связанные с водой, перемещаются к дере¬ву, знаки, связанные с деревом, перемещаются к воде, а зна¬ки, связанные с металлом и огнем, стоят на месте.
Переме¬щаются и все духи: Красная птица занимает первое место перед Великой тенью,
Гоучэнь - на третьем месте позади нее,
Сюаньу - на пятом месте впереди.
Белый тигр - на шес¬том месте позади
Звезда Пустоты седлает Гоучэнь, и Небо и Земля сплетаются в схватке.

Дни: цзя - чет, и - нечет, бин - чет, дин - нечет, и так до знака гуй.

Дерево рождается в знаке хай, мужает в знаке мао, умирает в знаке вэй Эти три знака принадлежат дереву.

Огонь рождается в знаке инь, мужает в знаке у*, умирает в знаке сюй - эти три знака принадлежат огню.

Земля родится в знаке у*, мужает в знаке сюй, умирает в знаке янь - все три знака принадлежат земле.

Металл родится в знаке сы, мужает в знаке ю, умирает в знаке чоу-эти три знака принадлежат металлу.
Вода родится в знаке шэнь, мужает в знаке цзы, умирает в знаке чэнь - эти три знака принадлежат воде.

Так пять побед рождает одного, дела¬ет мужественными пятерых |184, приводит к концу девяте-рых. 5 х 9 = 45. Поэтому духи через 45 дней свершают од¬но переселение.
Тройка откликается пятерке ,185, и потому через восемь переселений год заканчивается.
Так что если пользоваться для расчета Великой тенью, то
когда она идет влево, впереди от нее - Гибель, а
когда вправо, то позади нее - Благодать
В момент, когда Го¬учэнь таранит знаки, если случится сражение, оно непре¬менно будет выиграно, а атака - успешна.

Кто хочет знать небесное дао, должен солнце брать за главное.
В шестой месяц оно будет в центре.
Оно движется налево и свершает круг. Если разделить круг, по которому оно движется, на 12 лун, то это с солнцем составит соот¬ветствие 186
После того как Небо и Земля сошлись в схватке, не бы¬вает стихийных бедствий.

Звезды.
В первую луну ручка Ковша указывает на По¬строенный дом;
во вторую луну - на Скипетр и Оковы;
в третью луну - на Желудок;
в четвертую луну - на Вилы;
в пятую луну - на Восточный колодец,
в шестую луну - на Натянутый лук;
в седьмую луну - на Крыло,
в восьмую лу¬ну - на Шею,
в девятую луну - на Дом,
в десятую луну - на Хвост;
в одиннадцатую луну - на Волопаса;
в двенадцатую луну - на Пустоту

Каждой звезде принадлежит [сектор в] градусах
1 Рог -12, ( ком это восточные созвездия, а Л.С. лежит в зоне юго\востока.)
2 Шея - 9, 8 луна
3 Основа - 15.

4 Дом - 5, ( ком. Эти 4 созвездия относятся к сев\востоку )
5 Сердце - 5,
6 Хвост - 18,
7 Корзина - 11 и 1/4,

8 Ковш - 26,
9 Волопас - 8, 10 луна
10 Ожидающая де¬ва - 12,
11 Пустота - 10, 12 луна с 46 по 56 деление в сев сект.
12 Кровля - 17.
13 Построенный дом - 16,
14 Восточная стена - 9,
(ком. Всего в секторе 98 гр. он уходит вправо на 8 гр. Значит от начала Пустоты 35\- 36 гр)

15 Скипетр - 16,
16 Оковы - 12,
17 Желудок -14,
18 Утиное Гнездо - 11,
19 Вилы - 16.
20 Морда - 2,
21 Заслуги - 9,

22 Восточный колодец - 33,
23 Колесница чертей - 4,
24 Ива - 15,
25 Семизвездье-18,
26 Натянутый лук -18
27 Крыло - 18,
28 По¬возка- 17.
Всего 28 стоянок.

Звездным секторам соответствуют земли* [созвездиям]
Рог и Шея - царство Чжэн,
созвездиям Основа, Дом, Серд¬це - земли Сун;
Хвост, Корзина - Янь; Ковш, Волопас - Юэ, Ожидающая дева - У; Пустота, Кровля - Ци; Построенный дом. Восточная стена - Вэй, Скипетр, Оковы - Лу; Желудок, Гнездо, Вилы - Вэй*; Морда, Заслуги - Чжао; Восточный колодец, Колесница чертей - Цинь; Ива, Семизвездье, На-тянутый лук - Чжоу; Крыло, Повозка - Чу.

В том месте, где находится Урожайная звезда, пять злаков пышно взрастают, а в тех местах, которые ей про¬тивостоят, урожай страдает от стихийных бедствий. Если же [Урожайная звезда] должна находиться в таком-то месте, а не находится либо перескочила, минуя очередь, в другое место, там владыка умрет, а царство его погиб¬нет.

Когда Великая тень правит весной, то имеет место стремление к мягкости и милостям, а в природе - к теплу и прохладе.
Когда Великая тень правит летом, то имеет место стремление к раздачам и просвещению.
Когда Ве¬ликая тень правит осенью, то стремятся привести в по¬рядок войска, позаботиться о вооружении.
Когда Вели¬кая тень правит зимой, то стимулирует ожесточение и твердую силу.

Через 3 года меняются временные отрез¬ки,
через 6 лет изменяется обычный порядок.
Так что раз в 3 года бывает голод, раз в 6 лет происходит мор. раз в 12 лет наступает опустошение 187.

[Циклические знаки так соотносятся с землями:] знак цзя - земли Ци, знак и - земли восточных варваров {и), бин - земли Чу. знак дин - земли южных варваров, у-земли Вэй, цзи - земли Хань, гэн - земли Цинь, синь -земли западных варваров, жэнь - земли Вэй, гуй- земли Юэ, цзы - земли Чжоу, чоу - земли северных варваров (ди), инь - земли Чу, мао - земли Чжэн, чэнь - земли Цзинь, сы - земли Вэй, у*-земли Цинь, вэй - земли Сун, шэнь - земли Ци, ю - земли Лу, сюй земли Чжао, хай -земли Янь 188
Знаки цзя, и, инь, мао - это знаки дерева,
бин, дни , сы, у* - это знаки огня,
моу, цзи, четыре сезона189 - это знаки земли;
гэн, синь, шэнь, ю - это знаки металла,
жэиь, гуй, хай, цзы - это знаки воды

Вода рождает де¬рево, дерево рождает огонь, огонь рождает землю, земля рождает металл, металл рождает воду
Когда сын рож¬дает мать |90, говорят о «долге»,
когда мать рождает сы¬на, говорят о «защите»;
когда сын и мать взаимно ода¬ряют друг друга, говорят о единении,
когда мать «побе¬ждает» сына, говорят об «управлении»,
когда сын «по¬беждает» мать, говорят о «трудном положении»
Когда победитель наносит смертельный удар, он побеждает и остается без отмщения;
когда с помощью единения вер¬шатся дела, то им обеспечен успех,
когда на основе дол¬га наводится порядок, слава установится и не рухнет;
когда с помощью защиты растят, тьма вещей во множе¬стве расцветает.
Когда, имея «трудное положение», при¬нимаются за дело, то будут разбиты и уничтожены, ум¬рут и погибнут.

Духи Северного Ковша делятся на мужских и женских.
В 11-ю луну в начале цикла ручка Ковша указывает на знак цзы. Луна проходит одно созвездие, мужские духи движутся налево, а женские - направо.
В пятую луну встре¬чаются в знаке у и обдумывают губительные дела.
В 11-ю луну встречаются в знаке цзы и обдумывают благие дела.

Где находится Великая тень, там [зодиакальные] соз¬вездия создают подавляющие дни.
В подавляющие дни нельзя приниматься за крупные дела. Небесная и земная колесницы в это время медленно движутся. Самец по звуку узнает самку, его знаки - нечетные.
Счет начинает¬ся с цзя-цзы.
Сын и мать ищут друг друга, место их встречи называется «соединение».
10 солнечных знаков и 12 [лунных] знаков свершают оборот за 60 дней, и за это время встреча происходит 8 раз.
Если встретятся в поло¬жении перед Урожайной звездой, то будут смерть и по¬гибель.
Если встретятся в положении, когда будут нахо¬диться позади Урожайной звезды191, то не будет стихий¬ных бедствий.

Знаки цзя-сюй - земли Янь; и-ю - земли Ци; бин-у* -земли Юэ; дин-сы - земли Чу; гэн-шэнь - земли Цинь; синь-мао- земли племен жунов\ жэнь-цзы - земли племен Дай, гуй-хай - земли племен ху, у-сюй, цзи-хай - земли Хань; цзн-ю, цзи-мао - земли Вэй*; моу-у*. моу-цзы - здесь происходит восемь встреч в Поднебесной.

Когда Великая тень, Малый год, звезды, солнце и лу¬на - все пять богов встречаются, то в этот день бывают облака, ветры, дожди Государь противостоит им.
Среди всех небесных духов наиболее почитаемый - Сине-зеле¬ный дракон Некоторые зовут его Тяньи, другие - Вели¬кой тенью К тому месту, где находится Великая тень, нельзя поворачиваться спиной, можно только лицом . Тому, на кого Северный Ковш нападает, нельзя противодействовать


Когда Вселенная становилась, произошло разделение на Инь и Ян.
Ян родилось от Инь, а Инь - от Ян.
Инь и Ян сплелись, и четыре тяжа сделались проходимы.
Ни живы, ни мертвы, образовали тьму вещей. Среди тех, кто перебирает ножками и сопит, нет никого более ценного, чем человек
Отверстия и впадины, конечности и тело - все сообщается с небом.
Небо имеет 9 слоев, человек также имеет 9 отверс¬тий.
Небо имеет 4 сезона, которые управляют 12 лунами Человек также имеет 4 конечности, которые управляют 12 большими суставами.
Небо имеет 12 месяцев, которые уп¬равляют 360 днями. Человек также имеет 12 больших суста-вов, которые распоряжаются 360 малыми суставами 1|92.
По¬этому предпринимать какое-то дело и не следовать небу -значит идти против того, что тебя породило.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 19:49 
Активный участник
Активный участник
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2014, 22:02
Сообщений: 789
Skype: -
Окончание перевода.
========
С помощью дня зимнего солнцестояния определяется первое число первой луны будущего года. В течение 50 дней народ может есть вдоволь, в следующие 50 дней рацион сокращается. Необходимо в день сокращать ра¬цион на 1 доу, а в остающиеся дни в день прибавлять по 1 шэну. Ведающий урожаем чиновник следит за этим 195

Дерево рождается в знаке хай, что соответствует со¬звездиям Восточная стена. Построенный дом. Кровля.
Во¬да мужает в знаке цзы, что соответствует созвездиям Пус¬тота, Ожидающая дева.
Металл стареет в знаке чоу, что соответствует созвездиям Волопас и Ковш.

Огонь рождается, а Земля стареет в знаках цзя и ннь, что соответствует созвездиям Корзина, Хвост.
Дерево му¬жает в знаке мао, что соответствует созвездиям Сердце, Дом, Основа
Вода стареет в знаке чэнь, что соответст¬вует созвездиям Шея, Рог

Металл рождается под знаками бин и сы, что соответст¬вует созвездиям Повозка, Крыло, Натянутый лук, под зна¬ком у*
Огонь мужает, а Земля родится, что соответствует созвездиям Семизвездье, Ива, Колесница чертей; под знака¬ми дин, вэй
Дерево стареет, что соответствует созвездию Восточный колодец

Вода родится под знаком шэнь, что соответствует соответствует созвездиям Заслуга и Морда
Металл мужает в знаке гэнь и ю, что соответствует созвездиям Вилы, Утиное гнездо, Желудок. Под знаками синь, сюй Огонь стареет, а Земля му¬жает, что соответствует созвездиям Оковы, Скипетр

В год шэ ти гэ воды приходят рано, а сушь наступает поздно, рис болеет, шелковичный червь не вызревает, бобы н пшеница урожайны. Еда для народа составляет 4 шэна.
Знак инь сменяется знаком цзя, это называется «заросший вход» - эфэн

Год «исчерпание» - шаньэ. Год гармоничный. Рис, бобы, пшеница урожайны, шелкопряд родится. Еда для народа со¬ставляет 5 шэнов.
Знак мао сменяется знаком и, это назы¬вается «под флагом тумана» - чжаньмэн

Год «медленное выползание насекомых» - чжи сюй В этот год рано наступает засуха и поздно приходят воды. Это малый голод Шелкопряд не раскрывается, пшеница созревает. Еда для народа составляет 3 шэна.
Знак чэнь сменяется знаком бин, это называется «мягкое предве¬стье» - жоу чжао.
Год «великое опустошение и опадание» - да хуанло Это год малых войн. Гусеницы шелкопряда слегка поднимают¬ся. Пшеница пышно растет, а бобовые болеют. Еда для на¬рода составляет всего 2 шэна
Знак сы сменяется знаком дин, это называется «крепкий загон» - цянъюй

Год «зрелость и крепость» - дунь изан Это год боль¬шой засухи Шелкопряд поднимается, а рис на корню бо¬леет. Бобовые и пшеница урожайны Хлеб на корню не образует колоса Еда для народа - 2 шэна
Знак у* сменя¬ется знаком моу. это называется «повсеместное согласие» -чжу юн

Год «всеобщая гармония» - се ся Год малых войн Шелкопряд поднимается, рис процветает, бобовые и пшеница не вызревают Еда для народа - 3 шэна
Знак вэй сменяется знаком цзи, это называется «расчленение» - ту вэй 194

Год «великое восстановление сил» - тунь тань Год гармоничный Идут небольшие дожди Шелкопряд под¬нимается, бобовые и пшеница урожайны. Еда для народа -3 шэна.
Знак шэнь сменяется на знак гэн, это называется «подъем яркости» - шан чжан.

Год, который называется «тревоги» - изо э195 Год большой войны Народ страдает. Шелкопряд не вызрева¬ет. Бобовые и пшеница не растут. Колосья в плевелах. Еда для народа - 5 шэнов
Знак ю сменяется знаком синь, это называется «яркий свет» - чжунгуан.

Год «притушенное проявление» - янь мао. Это малый голод. Идут войны. Шелкопряд не вызревает, пшеница не растет, бобовые урожайны. Еда для народа - 7 шэнов.
Знак сюй сменяется знаком жэнь, это называется «первоначаль¬ная темень» - юань дай.

Год «дары большой пучины» - да юань сянь. Год большой войны и большого голода. Шелкопряд проры¬вает кокон, бобовые и пшеница не растут, хлеб на корню в плевелах Еда для народа - 3 шэна ( Знак хай сменяется знаком , )

Год хаоса - куньдунь, год подъема больших туманов, наводнений. Шелкопряд, рис, пшеница урожайны. Еда для народа - 3 доу
Знак цзы сменяется знаком ,гуй, это называется *сияющее Ян*

Год, в который «все следует пламенному воодушевле¬нию», - чифэнжо. В этом году мало войн, рано приходят воды, шелкопряд не выходит, рис на корню болеет, пше¬ница урожайна. Еда для народа - 1 шэн < > 196 Знак чоу сменяется знаком , )


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 00:44 
Новичок

Зарегистрирован: 24 дек 2019, 22:06
Сообщений: 16
Astrohin
Вау, сколько полезной информации =) С ума сойти. Спасибо, буду изучать!


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 10:50 
Новичок

Зарегистрирован: 24 дек 2019, 22:06
Сообщений: 16
Astrohin
А что в целом нужно изучить, чтобы можно было переходить к практике, не боясь навредить уже точно? И себе (внутреннее созерцание, как вы сказали), и другому человеку? И сколько и что в идеале? (Понятно, что это разные цифры, наверное)
Что-то вроде примерного плана сочинений, по вашему опыту
Чтобы представлять себе общий объем и последовательность


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:34 
Активный участник
Активный участник
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2014, 22:02
Сообщений: 789
Skype: -
У даосов к этому подход своеобразный.
Они считают, что в у каждого человека от рождения заложена программа жизненного пути.
В соответствии с этим путем человеку даны врожденные способности, которые, в свою очередь, вызывают интерес к тем или иным знаниям. Мы это воспринимаем как внутреннее Эго, наше второе Я., его интерес к чему-то, Если вы его слышите и умеете с ним общаться, то можете изучать что угодно, оно вам подскажет, представляют ли эти знания для вас ценность или нет. Что-то вас заинтересует сразу и вы начнете это понимать, что-то отбросите как ненужное. В общем, процесс динамический в течение всей жизни. Так сформировывается мировоззрение на окружающую действительность. Главное, делать не то, что хочется, в зависимости от сиюминутных желаний, а то, к чему есть способности, что получается, что понимаете не через навязанное внешнее мнение, а изнутри своей сущности.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 00:44 
Новичок

Зарегистрирован: 24 дек 2019, 22:06
Сообщений: 16
Astrohin писал(а):
перевести тексты от Чжун ли цюань и Люй дун биня

Не подскажите, где их можно найти? По крайней мере от этих двух авторов. Обычно в Википедии есть некоторые, но вот эти...
У меня получилось найти только один текст и только на русском, и это было непросто. И указано, что это перевод с английского, поэтому такое тоже конечно в интернетах доступно думаю. А вот оригиналы...
Есть форум Чжун И, но из-за его закрытости пока руки не дошли до туда. Вдруг вы знаете пути попроще =)
Или хотя бы где можно посмотреть список их трактатов. Потому что на Вики даже этого нет


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 00:50 
Новичок

Зарегистрирован: 24 дек 2019, 22:06
Сообщений: 16
Перевод, найденный мною: "Чжун-Люй чжуань-дао цзи. (Учение о Дао в изложении Чжунли и Люя)". Можете просто погуглить название и сразу найдете.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 17:17 
Активный участник
Активный участник
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2014, 22:02
Сообщений: 789
Skype: -
raz_dva_3 писал(а):
Перевод, найденный мною: "Чжун-Люй чжуань-дао цзи. (Учение о Дао в изложении Чжунли и Люя)". Можете просто погуглить название и сразу найдете.

修真傳道論《鍾呂傳道集完》 Чжун ли цюань дао цзи

Оглавление.
論真仙第一рассуждения об истинных бессмертных.
論大道第二разговор о великом пути Тайдао.
論天地第三Разговор о небе и земле.
論日月第四 Разговор о солнце и луне.
論四時第五Разговор о 4 *временных отрезках* - ши.
論五行第六Рассуждения о 5 движениях – Усин.
論水火第七Рассуждение о воде и огне.
論龍虎第八Разговор о драконе и тигре.
論丹藥第九Разговор о киноварном элексире -Дань Яо.
論鉛汞第十Разговор о свинце и ртути.
論抽添第十一Разговор о добавлении и изъятии.
論河車第十二Рассуждения о речном колесе.
論還丹第十三Рассуждения о восстановлении киновари.
論煉形第十四Разговор о закаливающем очищении телесной формы.
論朝元第十五Разговор о начальном источнике – юань
論內觀第十六Рассуждения о внутреннем Созерцании.
論魔難第十七Изложение трудных вопросов о демонах Мо
論證驗第十八Изложение доказательств реальных эффектов действий.

Текст здесь https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E9%8 ... 1%E4%B8%89

И второй текст 靈寶畢法 Линг Бао Би Фа

• 靈寶畢法原序 предисловие. все законы бесценной души - линг
• 靈寶畢法總錄 все законы бесценной души - линг, собранные воедино рукописи.
• 匹配陰陽第一 4 сочетания инь\ян.
• 聚散水火第二 встреча и расставание воды и огня.
• 交媾龍虎第三 совокупление дракона и тигра.
• 燒煉丹藥第四 закаливание обжигом киновари эликсира Яо
• 肘後飛金晶第五 восхождение золотистого сияния сзади от уровня локтей.
• 玉液還丹第六 нефритовая влага восстанавливает киноварь.
• 金液還丹第七 золотая влага восстанавливает киноварь
• 朝元煉氣第八 в начальном источнике - юань закаливается ци.
• 內觀交換第九 внутреннее созерцание взаимно передающихся изменений
• 超脫分形第十 переход через изменение телесной формы путем отделения от телесной оболочки.

здесь текст: https://zh.wikisource.org/wiki/%E7%A7%9 ... 2%E6%B3%95

Эти два текста от Чжун ли между собой тесно взаимосвязаны, один дополняет другой. Некоторые вещи написаны в одном тексте в общем, а уже в деталях рассматриваются в другом тексте. Чтобы понять суть внутренней алхимии, надо понять ОБА текста, как единое целое.
После чего, вы сможете понять и текст от Люйдунбиня о восхождении золотого сияния от уровня локтей ( есть в 5 главе Линг бао би фа. ) Текст здесь: https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E5%A ... 7%E6%97%A8
Это золотое сияние Вильгельм назвал *Золотым цветком*,перевод на русском есть инете.
Когда начнете переводить, эти тексты, то поймете, что переводы от Вильгельма и Евы Вонг очень далеки от истинного смысла текста первоисточника, а пока придется довольствоваться тем, что есть: в куче песка всегда есть несколько бриллиантов. Я через эти тексты прошел давно ( не я первый и не я последний )и эти бриллианты нашел, чего и вам желаю.
Вот когда вы эти тексты поймете и воспримете, то тогда сможете и перевести, ( а главное - понять ) и самый главный первоисточник 指玄篇 http://www.retaoist.org/R01058.htm
Удачи в почти безнадежном деле, как часто говорю сам себе.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:18 
Новичок

Зарегистрирован: 14 дек 2019, 18:06
Сообщений: 4
всем ,кто интересуется переводом Лин бао би фа (Полные методы обретения сокровищ духа),могу предоставить интересную информацию через ЛС


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:28 
Активный участник
Активный участник
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2014, 22:02
Сообщений: 789
Skype: -
Цитата:
(Полные методы обретения сокровищ духа)

Название вы взяли с сайта http://dao-dharma.narod.ru/index/0-86
в этой версии нет ничего общего с оригиналом.
и другой текст от Чжун ли на этом же сайте http://dao-dharma.narod.ru/index/0-80
тоже не соответствует оригиналу.
Оба текста не прямой перевод и даже совсем не перевод.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 02:42 
Новичок

Зарегистрирован: 24 дек 2019, 22:06
Сообщений: 16
Astrohin
Очередное вам спасибо.
Почему вы говорите, что это "почти безнадежное дело"? Трактаты все
эти ведь достаточно подробные, вроде бы.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:56 
Активный участник
Активный участник
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2014, 22:02
Сообщений: 789
Skype: -
Для сравнения, дам перевод самого первого фрагмента.
Это с сайта.
Чжун-Люй чжуань-дао цзи.
(Учение о Дао в изложении Чжунли и Люя)

1.Истинное Бессмертие.

Люй спросил:
Что следует предпринять, коль желаем мы быть здоровыми, а не больными, молодыми,
а не старыми, живыми, а не мертвыми?

Чжунли сказал:
Человек зачат, когда отец его и мать сходятся в любовном соитии и встречаются два пара.
Зародыш образуется из воспроизводящих жидкости и крови. Вслед за тем, как возникает
первоисточник вещей, образуется изначальная субстанция. Ян этот процесс начинает - Инь
завершает. По мере того как пар в женском лоне взрастает, развивается утробный плод.
По истечении 300 дней плод обретает законченную форму. Тогда в него входит светоносеый
дух, и плод отделяется от тела матери.
======
Это с оригинала текста.
呂祖曰。人之生也。安而不病。壯而不老。生而不死。何道可致如此。
Люй спросил: Родился человек. (По жизни) здоровый и без недугов, в расцвете сил не дряхлый, живет не умирая. Может ли кто-нибудь получить такой путь – дао ?

鍾祖曰。人之生。自父母交會。而二氣相合。即精血為胎胞。於太初之後而有太質。
陰承陽生。氣隨胎化。三百日形圓。靈光入體。與母分離。
自太素之後。已有升降。而長黃芽。
Чжун сказал: Рождается человека от взаимной связи отца и матери, когда их две ци совместно соединяются друг с другом то тогда субстанцией – цзин и кровью создается плод в утробе матери, происходящий как наследие первоначальной субстанции – тайчу, которая обладает высшими природными качествами.
Инь принимает в себя янскую жизнь, ци следует за изменяющимся плодом, через 300 дней тело принимает законченную форму. ( И тогда) сияющий свет души – линг проникает в телесную плоть, помогая матери разделиться с рождающимся (ребенком.)
С этого момента, первоначальные качества – тай су прекращают имеющийся подъем и спуск, развивающий *желтую почку*.

(ком. То есть, развитие плода в утробе матери аналогчно алхимическому процессу, который останавливается и переходит в режим потенциальной возможности после рождения ребенка
и этот спящий режим *желтой почки* можно запустить для создания бессмертного духовного зародыша в который затем преселяется собственное Эго.
Зеленым цветом выделил несколько принципиальных моментов, которые надо обязательно знать в деталях.
)
====
Вот следующий фрагмент с сайта
После того как дух появился из глубин первоисточника, его дыхание начинает подниматься
и опадать, а желтые ростки пускаются в рост. Через 500 дней пар достигает наибольшей силы.
Если числа составили 81 - развитие завершено, достигнута половая зрелость. В возрасте 15 лет
половина Инь - уже Ян, и человек столь же ярок, сколь и васходящее солнце. После половой
зрелости Ян начинает спадать. Когда истинный пар жизни с годами растрачен - одолевают нас
болезни и приходит смерть. Ведь по собственному невежеству мы повредили свету духа.

И недобрые поступки укорачивают наши годы, влияя и на срок будущей жизни. Ибо мы умираем
после того, как родились, а как умрем, то рождаемся вновь. Было рождение - последует и смерть.
Но, вопреки бесчисленным циклам воплощений, человек продолжает упорствовать в своем
невежестве, поэтому с каждым новым приходом в этот мир он все глубже и глубже вязнет в
сансаре, так что уже не может даже родиться в человеческом облике. А стоит только раз заблудшему
духу принять оболочку животного или растения, как изначальная природа его сильно искажается, а
значит, очень трудно будет снова родиться человвеком.
=======
Вот перевод с оригинала.
五千日氣足。其數自滿八十一丈。方當十五。乃曰童男。是時陰中陽半。
через 5000 дней ци ( ребенка) полная, её числа останавливаются при достижении 81 чжан, что приравнивают к 15 годам и называют *совершеннолетний подросток*.
Это суть временнОго периода – ши, в котором ИНь и Ян в равной пропорции.
(ком. Такая ситуация только в день О.Р. и В.Р.)

可比東日之光。過此以往。走失元陽。耗散真氣。
氣弱則病老死絶矣。平生愚昧。自損靈光。一世兇頑。時除壽數。
Проходит время и, находясь в движении, растрачивается изначальный -юань ян. Рассеивается, диссипируется истинная ци – жэнь ци, ци ослабевает, и тогда болезни, старость, смертельный исход.
Всю жизнь ( человек) глупый и темный, сам в себе уменьшает сияющий свет души - линг, всю жизнь в страхе и невежестве, (его) назначенное время исключает длительную жизнь.

以來生身有等殊。壽有長短。既生復滅。既滅復生。
Пребывающие в рожденном теле, обладают различными рангами,
(поэтому) продолжительность жизни может быть длинной и короткой.
После рождения обратное возвращение (к молодости) утрачивается.
После того как утрачена (жизнь), возвращается возможность нового рождения.

轉轉不悟。而世世墮落。則失身於異類。
透靈於別殼。至真之根性。不復於人。
Когда вращательное движение не осознается (разумом), то навсегда утрачиваются граничные рубежи, и тогда утрачивается телом (возможность) нахождени в ином виде.
Проникает душа – линг в различные ранги твердой телесные оболочки, доводя до совершенства первоначальные природные качества – син, (которые) не восстановлены в человеке.
===
Здесь также подчеркнул зеленым принципиальные смысловые моменты, которые надо знать в деталях. И так на протяжении всего текста.
С другой стороны.
Текст на сайте может дать хоть какое-то общее представление по алхимической тематике и вызвать желание окунуться в тему поглубже, а значит, возникнет понимание, что без знания китайского ничего познать нельзя.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Остеопатический самомассаж. Остались некоторые дисфункци
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:19 
Активный участник
Активный участник
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2014, 22:02
Сообщений: 789
Skype: -
Далее.
Автор перевода на сайте не знает самых основ алхимии.
Истинную ци называет истинным паром жизни, что свидетельствует , что ему неизвестны множественные разновидности ци.
Он нигде не упоминает термин - душа Линг, который имеет самое важное смысловое значение в алхимии.
У него нет термина - пусковой механизм неба и земли, без знания смысла которого нельзя в принципе понять что такое 3 вида речного колеса и малый и большой небесный круг.
И далее, далее, далее до бесконечности.
Надеюсь, что ответил на ваш вопрос и вопрос из Л.С.


Вернуться наверх
 Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB


Яндекс.Метрика